Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību” ” (Reģ.nr.808) (dok.nr.2742; nr.2742A) un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

Izdarīt 1997.gada 27.februāra likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fasēta prece – patēriņam paredzēts produkts jebkura veida atsevišķā iepakojumā, kurš aptver preci tā, ka tās saturam nevar piekļūt, neatverot vai nemainot iepakojumu;".

2. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm."

3. Papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. 10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību fasētajām precēm apstiprina Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtību sarakstu apstiprina Ministru kabinets."