Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 14. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” ” (Reģ.nr.807) (dok.nr.2741; nr.2741A) un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Leiškalns

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt I daļā minēto terminu "Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā."

2. Svītrot 3.panta septīto daļu.

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Likuma I daļā minētā termina "Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts" skaidrojums un 4.panta ceturtā daļa neattiecas uz nekustamajiem īpašumiem, kuri likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā jau ir nodoti privatizācijai."