Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par svētku un atceres dienām“

 

1. Papildināt likuma 1. panta 1.daļu pēc vārdiem

“1. janvāri – Jaungada dienu;” ar vārdiem:

“7. janvāri – Pareizticīgo Ziemassvētkus;

8. martu – Starptautisko Sieviešu dienu;”.

 

2. Izteikt likuma 1. panta 2. daļu šādā redākcijā:

“Pie citām konfessijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās”.

3. Papildināt likuma 1. pantu ar jauno trešo daļu šādā redakcijā:

“Jā svētku diena sakrīt ar svētdienu (izņemot Lieldienas), tādā gadījumā brīvdiena tiek pārcelta no svētdienas uz pirmdienu”.

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām”

 

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1. Kā liecina iedzīvotāju aptaujas, vairums Latvijas iedzīvotāju vēlas atjaunot tradīciju atzīmēt gan Starptautisko sieviešu dienu, ko svin visā pasaulē, gan brīvi svinēt Pareizticīgo Ziemassvētkus. Ka zināms no statistikas, kopējais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā ir aptuveni

368 000.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pareizticīgo Ziemassvētku un Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ietekmes uz valsts budžetu likumam nebūs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Būs nepieciešami grozījumi Darba likumu kodeksā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts neskar Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likums neprasīs speciālu izpildes mehānismu un tas neierobežo indivīda tiesības atzīmēt vai neatzīmēt jebkuru kalendāra dienu, kuru viņš uzskata par nepieciešamu.