Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

1.

Juridiskais birojs

Likuma nosaukumā vārdu ‘’Grozījums’’ aizstāt ar vārdu ‘’Grozījumi’’

Atbalstīt

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 448.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 448.nr.) šādu grozījumu:

18.1 pants. Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus

Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus, ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) uzņēmums ir saņēmis ISO 9000, ISO 9001 vai ISO 9002 sertifikātu.

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta vai atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Deputāts O.Spurdziņš

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta un atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta tekstā iekavās lietoto saīsinājumu ‘’GMP’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 vai pēc ISO 14001 standarta, vai arī zāļu ražošanas uzņēmums, saskaņā ar normatīviem aktiem, ir sertificēts atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām. Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtību zāļu ražošanas uzņēmumiem nosaka Ministru kabinets.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

Atbalstīt

1. Izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 vai pēc ISO 14001 standarta, vai arī zāļu ražošanas uzņēmums, saskaņā ar normatīviem aktiem, ir sertificēts atbilstoši Labas ražošanas prakses prasībām. Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtību zāļu ražošanas uzņēmumiem nosaka Ministru kabinets.”

 

   

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar noteikumu, kas reglamentētu grozījumu rezultātā noteiktā nodokļa atvieglojuma piemērošanas kārtību. Tai gadījumā, ja komisija atbalsta viedokli, ka nodokļa atvieglojums piemērojams sākot ar 2001. taksācijas periodu, ierosinām papildināt likuma pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

‘’21. Grozījums likuma 18.1 panta 2. punktā piemērojams sākot ar 2001. taksācijas periodu.’’

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

‘’21. Grozījums likuma 18.1 panta 2. punktā piemērojams uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinam sākot ar 2001.gada 1.janvāri.’’

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

‘’21. Grozījums likuma 18.1 panta 2. punktā piemērojams uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinam sākot ar 2001.gada 1.janvāri.’’

   

7.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.maijam nosaka Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtību zāļu ražošanas uzņēmumiem.”

Atbalstīt

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.maijam nosaka Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtību zāļu ražošanas uzņēmumiem.”