LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2001. gada 25. janvārī

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā ”Par uzņēmumu ienākuma nodokli ”” (Reģ. nr. 797, dok. nr.2692) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija minēto likumprojektu atbalsta un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 448.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta vai atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

Grozījums

18.1 pants. Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus

Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus, ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) uzņēmums ir saņēmis ISO 9000, ISO 9001 vai ISO 9002 sertifikātu.

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta vai atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”