Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 448.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta vai atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”

 

 

Spēkā esošā redakcija

Grozījums

18.1 pants. Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus

Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus, ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) uzņēmums ir saņēmis ISO 9000, ISO 9001 vai ISO 9002 sertifikātu.

izteikt 181.panta 2.puntu šādā redakcijā:

“2) uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 standarta, ISO 14001 standarta vai atbilst likumos paredzētās labas ražošanas prakses (GMP) prasībām.”

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.1 pants nosaka ka:

“Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus, ir 30 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa, ja uzņēmums atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) uzņēmums ir saņēmis ISO 9000, ISO 9001 vai ISO 9002 sertifikātu.”

Šī likuma norma ir jāpārskata, jo uzņēmumiem augstu ražošanas kultūru apstiprina arī ISO 14001 sertifikāts un Labas ražošanas prakses sertifikāti (farmaceitiskā ražošanā), bez tam Eiropas Savienībā ir izmainījusies ISO 9000 grupas sertifikātu pielietošanas kārtība.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību

Likums stimulēs augstas tehnoloģijas produktu ražošanu Latvijā.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu

Likums var minimāli izmainīt valsts budžeta ieņēmumus. Tas paplašina Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, līdz ar to nedaudz var samazināt šī nodokļa ieņēmumus sākot ar 2002.gadu. No otras puses, likums veicina tādu produktu ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā vērtība, līdz ar to var palielināt citu nodokļu ieņēmumus.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā. Nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde notiks tādā pašā kārtība, kā līdz šim tika izpildītas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.1 panta normas.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja A.Poča