SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 14.marta sēdē apsprieda likumprojekta “Grozījumi likumā “Par ugunsdrošību”” (reģ.nr. 794) 2. lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija nolēma lūgt iekļaut augstākminēto likumprojektu Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta (reģ.nr. 794) salīdzinošā tabula 2. lasījumam uz ____ lpp.

Ar cieņu,

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā "Par ugunsdrošību"

(reģ.nr. 794)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par ugunsdrošību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.; 1999, 171./172.nr.) grozījumu un

     

Izdarīt likumā "Par ugunsdrošību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.; 1999, 171./172.nr.) grozījumu:

24.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieka

darbības garantijas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, pildot viņam

uzliktos pienākumus, ir pakļauts savam tiešajam priekšniekam un augstākam

priekšniekam. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks saņēmis priekšnieka pavēli, rīkojumu vai norādījumu, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības.

Par likumpārkāpumu netiek atzīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienesta darbinieka rīcība attaisnota profesionāla riska stāvoklī, kaut arī šajā rīcībā būtu tāda nodarījuma pazīmes, par kuru noteikta

disciplinārā, administratīvā, materiālā vai kriminālā atbildība.

Profesionāls risks atzīstams par attaisnotu, ja darbinieks rīkojies atbilstoši viņa rīcībā esošajai informācijai par faktiem un apstākļiem, bet likumīgais mērķis nav bijis sasniedzams bez riska darbībām un ja viņš, pieļaudams risku, darījis visu iespējamo kaitējuma novēršanai.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks tiek pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Latvijas Republikas valdība noteiktajā

kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.97. likumu, kas stājas spēkā no

19.02.97. un 20.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 10.04.97.)

 

 

 

papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50000 latu apmērā."

1.

Saeimas deputāts J.Čevers

Papildināt 24. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā –

 

 

“Ja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 1000 minimālo algu apmērā.”

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50000 latu apmērā."