Projekts

Projekts

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt 26.pantā vārdus “ik gadu” ar vārdiem “divas reizes gadā”.
  2. Pārejas noteikumos:

papildināt 13.punktu pēc vārdiem un skaitļa “algu summu ar 48” ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja apdrošinātajām personām un par bezdarbniekiem atzītajām personām apdrošināšanas stāžs Latvijā, bet politiski represētajām personām līdz 1991.gada 1.janvārim saskaņā ar šo pārejas noteikumu 1.punktu uzkrātais stāžs nav mazāks par 30 gadiem un apdrošināto personu 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir mazāka par 1999.gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī, ņemama vērā 1999.gadam noteiktā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga.”;

izslēgt 15.punktu;

izslēgt 26.punktu.