Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 95.pantu priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

(reģ.nr. 789, dok.nr.2661)

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.) šādu grozījumu: Papildināt likumu ar 2.4 pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta lēmuma par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu numurs un datums;

6) tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese, kura slēdz koncesijas līgumu;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese."