Iesniedz Ārlietu komisija

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā un sarunu nobeiguma protokolu

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (turpmāk – Līgums) un sarunu nobeiguma protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā, sarunu nobeiguma protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Līguma izpildi.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada ______________.