Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par namīpašumu atdošanu likumīgajam īpašniekam”

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par namīpašuma atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991., 46. nr.; 1994. 9. nr., 1996., 13 nr., 1998., 24. nr.) šādus grozījumus:

 1. Aizstāt 15. panta pirmajā daļā vārdus: “...bet pirmajos septiņos gados” ar vārdiem “...bet pirmajos divpadsmit gados”.
 2. Aizstāt 15. panta trešajā daļā vārdus: “...par septiņu gadu termiņu” ar vārdiem “divpadsmit gadu termiņu”.

 

 

Anotācija

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”

 

 1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?
 2. Šobrīd spēkā esošos normatīvos aktos ir paredzēts, ka septiņus gadus pēc dzīvojamās mājas denacionalizācijas mājas īpašniekam ir jānodrošina īrnieks ar līdzvērtīgu dzīvokli, ja dzīvoklis nepieciešams pašam namīpašniekam vai ja nepieciešams veikt mājas kapitālo remontu. 2001. gadā notek septiņu gadu termiņš, kopš lielākā daļa denacionalizēto un īpašniekiem atdoto namu īpašnieki ir atguvuši savas īpašuma tiesības. Daudzos gadījumos īpašniekiem nav iespēju piedāvāt īrniekam līdzvērtīgas dzīvojamās telpas, tāpat arī pašvaldībām faktiski nav brīva dzīvojamā fonda, lai nodrošinātu šos īrniekus ar dzīvokļiem. Tādējādi nepieciešams piedāvāt risinājumu šai problēmai.

  Grozījumi likumā “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” paredz pagarināt septiņu gadu ierobežojumu, kas neļauj izlikt īrniekus, neierādot viņiem citu dzīvojamo telpu likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 29. panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minētajos gadījumos, par pieciem gadiem.

 3. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
 4. Grozījumi likumā nerada ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.

 5. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu?
 6. Grozījumi likumā neietekmē valsts budžetu.

 7. Kāda var būt normatīvā akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 8. Nepieciešami grozījumi likumos “Par dzīvojamo telpu īri” un “Par namīpašumu denacionalizāciju”.

 9. Vai normatīvā akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 10. Šis projekts neskar Latvijas starptautiskās saistības.

 11. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Šiem grozījumiem nav nepieciešams izpildes mehānisms.