SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 24. janvāra sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ.nr.779) 1.lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

Ar cieņu,

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

Likumprojekts

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 440./441.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus "vai pēc tam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "valsts militārā dienesta pārvaldes" ar vārdiem "Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības – valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk – valsts militārā dienesta pārval-
des)".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "esošās civiliestādes – valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs" ar vārdiem "esošā civiliestāde Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Šīs iestādes" ar vārdiem "Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes".

3. Aizstāt 45.pantā skaitli "18" ar skaitli "16".