Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” izskatīšanai 3.lasījumā

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”, Muitas likumā, likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

     

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”, Muitas likumā, likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

     

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

1

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 1.panta 2.daļas 1.punktu ar sekojošu teikuma daļu:

“…, Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;”

Neatbalstīt

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Rīgas ostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

 

 

2

Deputāts P.Apinis

Izteikt 1.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

d) Rīgas ostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;”

Neatbalstīt

 
 

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

a) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

c) Rīgas ostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;”

Atbalstīt

 

2) brīvostas pārvalde – Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

4

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 1.panta 2.daļas 2.puntu sekojošā redakcijā:

“2) brīvostas pārvalde - Rīgas brīvostas pārvalde vai Ventspils brīvostas pārvalde;

Neatbalstīt

2) brīvostas pārvalde – Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

 

5

Deputāts P.Apinis

Izteikt pirmā panta 2. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) brīvostas pārvalde – Rīgas brīvostas pārvalde un Ventspils brīvostas pārvalde;”

Neatbalstīt

 

3) licencēta uzņēmējsabiedrība — uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā;

6

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 1.panta 2.daļas 3.puntu sekojošā redakcijā:

“3) licencēta uzņēmējsabiedrība – uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijas brīvās zonas režīmā;”

Neatbalstīt

3) licencēta uzņēmējsabiedrība — uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā;

4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

     

4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5) tiešie nodokļi – uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

     

5) tiešie nodokļi – uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

 

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

7

Deputāte A.Barča

Izteikt 1.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzkrātā ieguldījumu summa – visu zonas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrība kā ieguldītājs ir noslēgusi ar zonas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;”

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 11.priekšlikumā)

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veikto ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā uzņēmējsabiedrība ir noslēgusi ar zonas vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

 

8

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Izteikt 1.panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzkrātā ieguldījumu summa – visu zonas uzņēmējdarbības veikto ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrība kā ieguldītājs ir noslēgusi ar zonas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;”

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 11.priekšlikumā)

 
 

9

Deputāts P.Apinis

Aizstāt:

1.panta 2.daļas 6.punktā un 7.punktā;

5.panta otrās daļas 1. un 5.punktā;

7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā;

9.panta pirmajā daļā;

10.pantā;

11.panta pirmajā un trešajā daļā;

12.panta pirmajā un otrajā daļā-

13.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā

vārdus “zonas uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības” attiecīgā locījumā

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

10

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 1.panta 2.daļas 6.punktā vārdus “zonas uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības” attiecīgā locījumā.

Neatbalstīt

 

 

 
 

11

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta 2.daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veikto ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā uzņēmējsabiedrība ir noslēgusi ar zonas vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;”

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 
 

12

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta 2.daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti:

a) sākot ar taksācijas periodu, kurā tā ir noslēgusi ar zonas vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins – uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība;

b) sākot ar šā likuma spēkā stāšanās dienu līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins - uzņēmējsabiedrībai, kura ir Ventspils brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība;”

Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

 

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atlaides, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

13

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 1.panta 2.daļas 7.punktā vārdus “zonas uzņēmējsabiedrībai” ar vārdiem “zonas vai licencētai uzņēmējsabiedrībai”

Neatbalstīt

 

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai vai Rīgas brīvostas licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

 

14

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1. panta 7. punktā vārdus ‘’nodokļu atlaides’’ ar vārdiem ‘’nodokļu atvieglojumus’’.

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 15.priekšlikumā)

 
 

15

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai vai Rīgas brīvostas licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;”

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 
 

16

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa — visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;”

Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

8) zonas pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība;

     

8) zonas pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība;

 

9) zonas teritorija – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

     

9) zonas teritorija – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

 

17

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Papildināt likuma 1.panta 2.daļu ar jaunu 10. punktu sekojošā redakcijā:

“10) brīvostas teritorija - Ventspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;”

Neatbalstīt

 

10) zonas uzņēmējsabiedrība – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

     

10) zonas uzņēmējsabiedrība – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11) zonas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — to zonas uzņēmējsabiedrības un zonas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā un kuri tiek izmantoti zonas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā zonas teritorijā vismaz piecus gadus kopš šo pamatlīdzekļu iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.

18

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 1. panta 2. daļas 11. punktu sekojošā redakcijā:

“11) zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā un kuri tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējdarbības saimnieciskajā darbībā zonas vai brīvostas teritorijā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.”

Neatbalstīt

 

11) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – to zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu un kuri tiek izmantoti zonas vai Rīgas brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai Rīgas brīvostas pārvaldes darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.

 

19

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1. panta 2. daļas 11. punktu sekojošā redakcijā:

“11) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – to zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu un kuri tiek izmantoti zonas vai Rīgas brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai Rīgas brīvostas pārvaldes darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.”

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 
 

20

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1. panta 2. daļas 11. punktu sekojošā redakcijā:

“11) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu un kuri tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.”

Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

     

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

     

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

21

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 2.panta 1.daļas 2. punktu sekojošā redakcijā:

“2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.”

Neatbalstīt

2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

 

22

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 2. panta 2. punktu šādā redakcijā:

‘’2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomisk ajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā’’.

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 
 

23

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.panta 2.punktu sekojošā redakcijā:

“2) tiešo nodokļu atvieglojumi un veicamās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.”

Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

 

 

24

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 2.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“3) nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgas brīvostā.”

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

3) nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgas brīvostā.

II nodaļa

Netiešo nodokļu piemērošana

     

II nodaļa

Netiešo nodokļu piemērošana

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas (turpmāk — brīvā zona) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk — apliekamā persona), kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

25

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 3.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā” tiek apliktas:

1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

2) Preces, ko brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.”

Neatbalstīt

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas (turpmāk — brīvā zona) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk — apliekamā persona), kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

 

26

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā” tiek apliktas preces, ko:

1) licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

2) brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.”

Neatbalstīt

 
 

27

Deputāts M.Vītols

Izteikt 3.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Preces , ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai vai brīvostas pārvaldei, zonas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas brīvās zonas (turpmāk – brīvās zonas) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona), kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotā vērtības nodokļa 0 procentu likmi. “

Neatbalstīt

(Atbalstīts 28.priekšlikumā)

 
 

28

Finansu ministrs G.Bērziņš

3.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem ² zonas uzņēmējsabiedrībai² ar vārdiem ² zonas pārvaldei² ;

Atbalstīt

 
 

29

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt pantu ar jaunu 11.un 12.daļu šādā redakcijā:

² (11) Latvijas preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, kura nav licencēta uzņēmējsabiedrība vai zonas uzņēmējsabiedrība, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi.

(12) Ārvalstu preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Ārvalstu preces no brīvās zonas teritorijas drīkst ievest iekšzemē tikai piemērojot attiecīgu muitas procedūru saskaņā ar Muitas likumu.²

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 30.priekšlikumā)

(2) Latvijas preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, kura nav licencēta uzņēmējsabiedrība vai zonas uzņēmējsabiedrība, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi.

(3) Ārvalstu preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Ārvalstu preces no brīvās zonas teritorijas drīkst ievest iekšzemē tikai piemērojot attiecīgu muitas procedūru saskaņā ar Muitas likumu.

 

30

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pantu ar jaunu otro un trešo daļu, mainot pārējo daļu numerāciju, šādā redakcijā:

² (2) Latvijas preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, kura nav licencēta uzņēmējsabiedrība vai zonas uzņēmējsabiedrība, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi.

(3) Ārvalstu preces, ko licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Ārvalstu preces no brīvās zonas teritorijas drīkst ievest iekšzemē tikai piemērojot attiecīgu muitas procedūru saskaņā ar Muitas likumu.²

Atbalstīt

 

(2) Pakalpojumi, ko brīvās zonas teritorijā sniedz licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība vai brīvostas pārvalde, apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama arī tiem apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvās zonas teritorijā, kuru sniegšanas vieta nosakāma saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 4.panta ceturto, piekto un sesto daļu.

31

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 3. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā” tiek aplikti:

1) Pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

2) Pakalpojumi, ko brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.”

Neatbalstīt

(4) Pakalpojumi, ko brīvās zonas teritorijā sniedz licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama arī tiem apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvās zonas teritorijā, kuru sniegšanas vieta nosakāma saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 4.panta ceturto, piekto un sesto daļu.

 

32

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā” tiek aplikti pakalpojumi ko:

1) licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

2) brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.”

Neatbalstīt

 

 

 

33

Deputāts M.Vītols

Izteikt 3. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Pakalpojumi, ko brīvās zonas teritorijā sniedz un saņem licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība vai brīvostas pārvalde, zonas pārvalde apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama arī tiem apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvās zonas teritorijā, kuru sniegšanas vieta nosakāma saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokļi” 4.panta ceturto, piekto un sesto daļu. “

Neatbalstīt

(Atbalstīts 34.priekšlikumā)

 
 

34

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt otro daļu pēc vārdiem ² zonas uzņēmējsabiedrībai² ar vārdiem ² zonas pārvaldei² .

Atbalstīt

 

(3) Preču ievešanai brīvajās zonās no ārvalstīm un preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 3.panta 3.daļu sekojošā redakcijā:

“(3) No muitas nodokļa ir atbrīvota:

1) preču ievešana no ārvalstīm licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvešana no tās uz ārvalstīm;

2) preču ievešana no ārvalstīm zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un izvešana no tās uz ārvalstīm.”

Neatbalstīt

(5) Preču ievešanai brīvajās zonās no ārvalstīm un preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

 

36

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3.panta 3.daļu sekojošā redakcijā:

“(3) No muitas nodokļa ir atbrīvota preču ievešana no ārvalstīm:

1) licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvešana no tās uz ārvalstīm;

2) zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un izvešana no tās uz ārvalstīm.”

Neatbalstīt

 

(4) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļu likumus un šā panta piekto daļu.

     

(6) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļu likumus un šā panta septīto daļu.

(5) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību vai zonas uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.

(6) Dabas resursu nodoklis brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās piemērojams saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

37

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3.panta 5.daļu sekojošā redakcijā:

“(5) Preces, kas tiek piegādātas zonas vai licencētai uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa, izņemot alkoholiskos dzērienus un cigaretes.“

Neatbalstīt

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām, zonas uzņēmējsabiedrībām, zonas pārvaldēm vai brīvostas pārvaldēm, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību, zonas uzņēmējsabiedrību, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.

 

38

Deputāts M.Vītols;

Deputāte A.Barča;

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Izteikt 3.panta 5.daļu sekojošā redakcijā:

“(5) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām, zonas uzņēmējsabiedrībām, zonas pārvaldēm vai brīvostas pārvaldēm, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību, zonas uzņēmējsabiedrību, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.”

Atbalstīt

 
 

39

Deputāte A.Barča;

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Būvniecības pakalpojumi, ko Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Liepājas speciālās zonas teritorijā sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk – mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk – mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Mazumtirdzniecībā piegādātās preces uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

40

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi brīvās zonas teritorijā ietilpstošajā uzņēmējsabiedrību teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma ‘’Par pievienotās vērtības nodokli’’ 6. pantu.’’.

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 41.priekšlikumā)

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma ‘’Par pievienotās vērtības nodokli’’ 6. pantu.

 

41

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Šā panta pirmajā daļā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma ‘’Par pievienotās vērtības nodokli’’ 6. pantu.’’.

Atbalstīt

 

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

     

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

III nodaļa

Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

     

III nodaļa

Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā piešķir zonas pārvalde.

42

 

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 5.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

 

43

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 5.pantu ar otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā.

Par uzņēmējdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas teritorijā vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

1) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas;

3) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kurām nav preču - naudas darījuma izpildes rakstura.”

Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

(2) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

     

(2) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš;

44

Deputāts K.Leiškalns

Deputāts P.Apinis

Papildināt 5.panta 2.daļas 1.punktu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai brīvostas…”

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 45.priekšlikumā)

1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

 

45

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;”

Atbalstīt

 

2) ir izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

46

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 5.panta 2.daļas 2.punktu sekojošā redakcijā:

“2) ir izbeidzies atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus derīguma termiņš;”

Neatbalstīt

2) ir izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

 

3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā;

47

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 5.panta 2.daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek lauzts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;”

Neatbalstīt

 

 

3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vai Rīgas brīvostas pārvalde un Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā;

 

48

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vai Rīgas brīvostas pārvalde un Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā;”

Atbalstīt

 

4) tiesa atceļ zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

49

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 5.panta 2.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;”

Neatbalstīt

 

4) tiesa atceļ zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas pārvaldes un Rīgas brīvostas licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

 

50

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tiesa atceļ zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai Rīgas brīvostas pārvaldes un Rīgas brīvostas licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;”

Atbalstīt

 

 

5) tiek likvidēta zonas uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

51

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 5.panta 2.daļas 5.punktu aiz vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

 

 

5) tiek likvidēta zonas vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

 

52

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tiek likvidēta zonas vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.”

Atbalstīt

 

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

53

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 6.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.”

Neatbalstīt

 

 

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde, Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība un Rīgas ostas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

 

54

Deputāts M.Vītols

Izteikt 6.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10. pantā nav noteikts citādi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

55

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde, Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība un Rīgas ostas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

 

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi. Piemērojamās nodokļa atlaides konkrētais apmērs tiek noteikts pašvaldības lēmumā.

56

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10. pantā nav noteikts citādi.”

Neatbalstīt

 

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība, Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde un Rīgas brīvostas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi. Piemērojamās nodokļa atlaides konkrētais apmērs tiek noteikts pašvaldības lēmumā.

 

57

Deputāts M.Vītols

Izteikt 6.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

58

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība, Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde un Rīgas brīvostas pārvalde par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai Rīgas brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi. Piemērojamās nodokļa atlaides konkrētais apmērs tiek noteikts pašvaldības lēmumā.”

Atbalstīt

 

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

     

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

     

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām finansu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

 

59

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Papildināt 6.pantu ar 5.daļu sekojošā redakcijā:

“(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai, un kas, atbilstoši likumam, ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.”

Neatbalstīt

 
 

60

Deputāts M.Vītols

Papildināt 6.pantu ar 5.daļu sekojošā redakcijā:

“(5) Zonas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai, un kas, atbilstoši likumam, ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.”

Neatbalstīt

 

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

61

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 7. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“… vai licencēta ... .”

Neatbalstīt

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

62

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 7. panta 2. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta… .”

Neatbalstīt

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

63

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 7. panta 3. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“… vai licencēta … .”

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.

64

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 7.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras, brīvostas teritorijas un infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi.”

Neatbalstīt

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai un atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.

 

 

 

65

Deputāts P.Apinis

Izteikt 7.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par tās veiktajiem ieguldījumiem, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, zonas vai brīvostas teritorijā valsts vai pašvaldību īpašumos, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, brīvostas teritorijas infrastruktūras vai sociālās jomas objektos.”

Neatbalstīt

 
 

66

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 7. panta ceturtajā daļā to objektu uzskaitījumu, par kuros izdarītu ieguldījumu ir pamats samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu. Šai sakarā ierosinām apspriest šādu precizētu redakciju:

“(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai vai arī atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.’’.

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 67.priekšlikumā)

 
 

67

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai un atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.’’.

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

 

 

68

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par ieguldījumiem, kas izdarīti tādos infrastruktūras vai sociālās jomas objektos, kas pieder valstij vai pašvaldībai un atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā, ja šie ieguldījumi veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi.’’.

Neatbalstīt

(atbakstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas teritorijā zonas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.

69

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 7.panta piekto daļu.

 

Atbalstīt

 
 

70

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 7.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas vai brīvostas teritorijā zonas vai brīvostas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.”

Neatbalstīt

 

(6) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas darbības laikā, sākot ar zonas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.

71

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 7.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas vai brīvostas darbības laikā, sākot ar zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.”

Neatbalstīt

 
 

72

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 7.panta sesto daļu

Atbalstīt

 
 

73

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 7.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir finansu un kapitāla tirgus dalībniece, ir saņēmusi Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas un saņēmusi atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ir tiesīga taksācijas periodā piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļu summas.”

Atbalstīt

(5) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura ir finansu un kapitāla tirgus dalībniece, ir saņēmusi Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas un saņēmusi atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ir tiesīga taksācijas periodā piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļu summas.

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

74

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 8.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā, saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu, aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas lieliem uzņēmumiem un 65 procentus maziem un vidējiem uzņēmumiem.”

Neatbalstīt

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides un Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā minētās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

 

 

 

75

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides un Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā minētās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.”

Atbalstīt

(ja netiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 
 

76

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā, saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu, aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.”

< P ALIGN="CENTER">Neatbalstīt

(atbalstīt, ja tiek atbalstīts

1. vai 2. priekšlikums)

 

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

77

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Aizvietot 8. panta 2. daļā vārdus:

“…50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem:

“…šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētos limitus…”

Neatbalstīt

 

 

 

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

 

 

78

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.”

Atbalstīt

 

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķiem sektoriem un valsts atbalstu reģionālajai attīstībai paredzēto lielo investīciju projektiem.

79

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izslēgt no 8. panta 3. daļas vārdus:

“… un valsts atbalstu reģionālai attīstībai lielo investīciju projektiem.”

 

Neatbalstīt

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķiem sektoriem un valsts atbalstu reģionālajai attīstībai paredzēto lielo investīciju projektiem.

 

80

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” attiecībā uz valsts atbalsta noteikumiem atsevišķos sektoros.”

Neatbalstīt

 

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

81

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 9. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

 

 

82

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.”

Atbalstīt

 

(2) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

     

(2) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

83

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 9. panta 3. daļas sākumu sekojošā redakcijā:

(3) Zonas vai licencētai uzņēmējsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei…”

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

 

84

Deputāts P.Apinis

Izteikt 9. panta 3. daļu šādā redakcijā:

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai un zonas vai brīvostas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.”

Neatbalstīt

 

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

85

Deputāts K.Leiškalns

Aizvietot 10. panta vārdus:

“…50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem:

“…šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētos limitus…” un papildināt pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencēta…”

Neatbalstīt

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

 

86

Deputāts P.Apinis

Aizstāt 10. panta vārdus “50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas” ar vārdiem “šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētos limitus”.

Neatbalstīt

 
 

87

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība vai brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.”

Atbalstīt

 

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

88

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 12. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

89

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Aizvietot 11. panta 2. daļā vārdus “…50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem “…šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētos limitus…”

Neatbalstīt

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

 

 

90

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.”

Neatbalstīt

(atbalstīt,

ja tiek atbalstīts 1. vai 2. priekšlikums)

 

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

91

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 11. panta 3. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencētas…”

Neatbalstīt

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

92

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 12. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem: “…vai licencēta…”

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 93.priekšlikumā)

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

 

93

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 12.panta pirmās daļas ievadu šādā redakcijā:

“(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:”

Atbalstīt

 

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

     

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

     

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmuma gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

94

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 12. panta 2. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencēta…”

 

Atbalstīt

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmuma gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijai.

     

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijai.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet to aizpildīšanas metodiku — Valsts ieņēmumu dienests.

     

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet to aizpildīšanas metodiku — Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Zonas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Valsts atbalsta uzraudzības komisijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:

95

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izteikt 12.panta 5.daļas ievadu šādā redakcijā:

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, pašvaldībā un Valsts atbalsta uzraudzības komisijā informāciju par zonas vai licencētām uzņēmējsabiedrībām:

Neatbalstīt

 

 

(5) Zonas pārvalde un Rīgas ostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Valsts atbalsta uzraudzības komisijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:

 

96

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 12.panta piektās daļas ievadu šādā redakcijā:

”(5) Zonas pārvalde un Rīgas ostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Valsts atbalsta uzraudzības komisijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:”

Atbalstīt

 

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

     

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

 

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

     

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu “Par uzņēmējdarbību”.

     

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu “Par uzņēmējdarbību”.

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

97

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 13 panta 1.daļu aiz vārda “zonas” ar vārdiem

“…vai licencēta…” attiecīgā locījumā

Neatbalstīt

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Par zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātu personu — ārvalstnieku, kurš veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas uzņēmējsabiedrība ar attiecīgo personu vienojas rakstveidā.

98

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 13 panta 2.daļu aiz vārda “zonas” ar vārdiem

“…vai licencēta…” attiecīgā locījumā

Neatbalstīt

(2) Par zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātu personu — ārvalstnieku, kurš veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas uzņēmējsabiedrība ar attiecīgo personu vienojas rakstveidā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas, par kurām tiek veiktas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši par šīm personām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

99

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 13 panta 3.daļu aiz vārda “zonas” ar vārdiem

“…vai licencētas…”

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībās nodarbinātās personas, par kurām tiek veiktas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši par šīm personām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2002.gada 31.decembrim, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

100

Deputāts K.Leiškalns;

Deputāts P.Apinis

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Neatbalstīt

1. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2003. gada 31. decembrim piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

 

101

Deputāts M.Vītols

Izteikt pirmo pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“1. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2003. gada 31. decembrim piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.”

Atbalstīt

 

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas uzņēmējsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

     

2. Atļaujas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, kuras zonas uzņēmējsabiedrībām izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, uzskatāmas par spēkā esošām.

3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ar 2002.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. Minētās uz ņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu, ko tās noslēgušas ar zonas pārvaldi, sākot ar brīdi, kad tās reģistrētas kā speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības.

102

Deputāts M.Vītols

Izteikt trešo pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, ar 2004.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. Minētās uzņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību, sākot ar brīdi, kad uzņēmējsabiedrība ar zonas pārvaldi noslēgusi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā”.

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 104.priekšlikumā)

3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un Rīgas brīvostas licencētām uzņēmējsabiedrībām, ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

 

 

103

Deputāte A.Barča;

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Izteikt trešo pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu iemērošanai nav attiecināmi. Minētās uzņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību, sākot ar brīdi, kad uzņēmējsabiedrība kā ieguldītāja ar zonas pārvaldi noslēgusi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā.”

Neatbalstīt

(Iestrādāts komisijas 104.priekšlikumā)

 
 

104

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un Rīgas brīvostas licencētām uzņēmējsabiedrībām, ar 2003.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. “

Atbalstīt

 
 

105

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Deputāts P.Apinis

Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu:

“4. Šā likuma 6. pants neattiecas uz licencētām uzņēmējsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

106

Deputāte A.Barča

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma noteikumu grozīšana nevar pasliktināt to zonas uzņēmējsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu zonas pārvaldes uz noteiktu termiņu izsniegtu apliecību par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus.”

Neatbalstīt

 
 

107

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

² Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā ² Par uzņēmumu ienākuma nodokli² noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās brīža, nolietojuma norakstīšanu veic likumā ² Par uzņēmumu ienākuma nodokli² noteiktajā vispārējā kārtībā.²

Atbalstīt

4. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu ir aprēķinājušas pēc likmēm, kuras atšķiras no likumā ² Par uzņēmumu ienākuma nodokli² noteiktajām, attiecībā uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, līdz attiecīgā pamatlīdzekļa vai pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma pilnīgai norakstīšanai turpina piemērot iepriekš piemērotās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu, kuri iegādāti pēc šā likuma spēkā stāšanās brīža, nolietojuma norakstīšanu veic likumā ² Par uzņēmumu ienākuma nodokli² noteiktajā vispārējā kārtībā.

Likums stājās spēkā 2002.gada 1.janvārī.

     

Likums stājās spēkā 2002.gada 1.janvārī.