Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā tiek lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli", Muitas likumā, likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

     

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā tiek lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli", Muitas likumā, likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā tiek lietoti arī šādi termini:

     

(2) Likumā tiek lietoti arī šādi termini:

1) atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

1

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 1.panta 2.daļas 1.punktu ar sekojošu teikuma daļu:

“…, Ventspils brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rīgas brīvostas pārvaldes licencētai uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;”

Neatbalstīt

1) atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

2) brīvostas pārvalde – Rīgas ostas pārvalde vai Ventspils ostas pārvalde;

2

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 1.panta 2.daļas 2.puntu sekojošā redakcijā:

“2) brīvostas pārvalde - Rīgas brīvostas pārvalde vai Ventspils brīvostas pārvalde, kuras darbojas uz bezpeļņas organizācijas principa pamata, un kurām nav nolūks gūt peļņu;

Neatbalstīt

2) brīvostas pārvalde – Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas pārvalde;

 

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta otrās daļas 2.punktā vardu “vai” ar vārdu ”un”.

Atbalstīt

 

3) licencēta uzņēmējsabiedrība – uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijas brīvās zonas teritorijā;

4

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta otrās daļas 3.punktā vardu “un” ar vārdu ”vai”.

Atbalstīt

3) licencēta uzņēmējsabiedrība – uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijas brīvās zonas teritorijā;

4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

1.panta otrajā daļā:

izteikts 4.punktu šādā redakcijā:

“4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.”

Atbalstīt

4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

5) tiešie nodokļi – uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

     

5) tiešie nodokļi – uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā ieguldījumu summa – visu zonas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

6

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 1.panta 2.daļas 6.punktā vārdus “zonas uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības” attiecīgā locījumā

Neatbalstīt

6) uzkrātā ieguldījumu summa – visu zonas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa – visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atlaides, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

7

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 1.panta 2.daļas 7.punktā vārdus “zonas uzņēmējsabiedrībai” ar vārdiem “zonas vai licencētai uzņēmējsabiedrībai”

Neatbalstīt

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa – visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atlaides, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība;

8

 

 

 

 

 

9

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma 1.panta 2.daļas 8.punktu ar tekstu sekojošā redakcijā:

``…, kuras darbojas uz bezpeļņas organizācijas principa pamata, un kurām nav nolūks gūt peļņu;``

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.panta otrās daļas 8.punktā vardu “vai” ar vārdu ”un”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8) zonas pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība;

9) zonas teritorija – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

     

9) zonas teritorija – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

 

10

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma 1.panta 2.daļu ar jaunu 10. punktu sekojošā redakcijā:

“10) brīvostas teritorija - Ventspils brīvostas likumā vai Rīgas brīvostas likumā noteiktā brīvostas teritorija;”

Neatbalstīt

 

10) zonas uzņēmējsabiedrība – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde ir noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 1. panta 2. daļas jauno 11. punktu sekojošā redakcijā:

“11) zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, Rīgas brīvostas uzņēmējsabiedrība vai Ventspils brīvostas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rīgas brīvostas teritorijā vai Ventspils brīvostas teritorijā;”

Neatbalstīt

10) zonas uzņēmējsabiedrība – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde ir noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11) zonas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, ja minētie pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmējdarbībā zonas teritorijā un ieguldījumi ir paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumā.

12

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) zonas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas uzņēmējsabiedrības un zonas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā un kuri tiek izmantoti zonas uzņēmējdarbības saimnieciskajā darbībā zonas teritorijā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.”

Atbalstīt

11) zonas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas uzņēmējsabiedrības un zonas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā un kuri tiek izmantoti zonas uzņēmējdarbības saimnieciskajā darbībā zonas teritorijā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.

 

 

13

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 1.panta 2.daļas jauno 12. punktu sekojošā redakcijā:

“12) zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, ja minētie pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmējdarbībā zonas vai brīvostas teritorijā un ieguldījumi ir paredzēti līgumā starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu uzņēmējsabiedrību”.

Neatbalstīt

 

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

     

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

     

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

14

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 2.panta 1.daļas 2. punktu sekojošā redakcijā:

“2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rīgas brīvostā.”

Neatbalstīt

2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

3.pants. Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtība

Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību var reglamentēt Ministru kabineta noteikumi, kuros ietverta likuma normu interpretācija nodokļu atvieglojumu un atlaižu piemērošanas gadījumos un skaidrojoši piemēri.

15

 

 

 

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 3.pantu. Nepieciešamības gadījumā likuma konkrētos pantos paredzēt Ministru kabineta noteikumu izdošanu, vienlaikus formulējot pilnvarojumā noteikumu satura galvenos virzienus.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 3.pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju un atsauces.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(16)

 

Atbalstīt

 

 

II nodaļa

Netiešo nodokļu piemērošana

     

II nodaļa

Netiešo nodokļu piemērošana

4.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai, kā arī brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei brīvās zonas teritorijā piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

(2) Preču ievešana licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā no ārvalstīm un izvešana no tās uz ārvalstīm ir atbrīvota no muitas nodokļa.

(3) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) kuģos un citos peldošajos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus izmanto tikai brīvās zonas teritorijā.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“(1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas brīvās zonas (turpmāk – brīvās zonas) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona), kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

(2) Pakalpojumi, ko brīvās zonas teritorijā sniedz licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība vai brīvostas pārvalde, apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama arī tiem apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvās zonas teritorijā, kuru sniegšanas vieta nosakāma saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 4.panta ceturto, piekto un sesto daļu.

(3) Preču ieviešanai brīvajās zonās no ārvalstīm un preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

(4) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļu likumus un šā panta piekto daļu.

(5) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību vai zonas uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.

(6) Dabas resursu nodoklis brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās piemērojams saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.”

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 4.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā” tiek apliktas:

1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

2) Preces un pakalpojumi, ko brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona.”

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 4.panta pirmajā daļā vārdus “kā arī”.

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 4.panta 2.daļu sekojošā redakcijā:

“(2) No muitas nodokļa ir atbrīvota:

  1. preču ievešana no ārvalstīm licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvešana no tās uz ārvalstīm;

2) preču ievešana no ārvalstīm zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un izvešana no tās uz ārvalstīm.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts 17. priekšlikumā

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas brīvās zonas (turpmāk – brīvās zonas) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – apliekamā persona), kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

(2) Pakalpojumi, ko brīvās zonas teritorijā sniedz licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība vai brīvostas pārvalde, apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama arī tiem apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvās zonas teritorijā, kuru sniegšanas vieta nosakāma saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 4.panta ceturto, piekto un sesto daļu.

(3) Preču ieviešanai brīvajās zonās no ārvalstīm un preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

(4) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļu likumus un šā panta piekto daļu.

(5) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas u zņēmējsabiedrībām, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību vai zonas uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.

(6) Dabas resursu nodoklis brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās piemērojams saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

 

 

 

21

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 4.panta 3.daļu sekojošā redakcijā:

“(3) Preces, kas tiek piegādātas zonas vai licencētai uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa, izņemot alkoholiskos dzērienus un cigaretes.“

Neatbalstīt

 

5.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk – mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu pakalpojumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

22

 

 

 

23

Juridiskais birojs

Vēršam uzmanību uz to, ka likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā lietotā terminoloģija neatbilst likumam “Par pievienotās vērtības nodokli”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “finansu pakalpojumus” ar vārdiem “finansu darījumus”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

Atbalstīt

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk – mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu darījumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Mazumtirdzniecībā piegādātās preces uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

     

(2) Mazumtirdzniecībā piegādātās preces uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi ir noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

     

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi ir noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

III nodaļa

Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

     

III nodaļa

Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

 

6.pants. Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā piešķir zonas pārvalde.

24

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

5.pants. Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā piešķir zonas pārvalde.

(2) Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja:

25

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem “zaudē spēku, ja” ar vārdiem “iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem”.

Atbalstīt

(2) Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš;

26

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 6.panta 2.daļas 1.punktu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai brīvostas…”

Neatbalstīt

1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš;

2) ir izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

27

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 2.daļas 2.punktu sekojošā redakcijā:

“2) ir izbeidzies atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus derīguma termiņš;”

Neatbalstīt

2) ir izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek lauzts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā;

28

 

 

 

 

 

 

 

29

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 2.daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek lauzts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;”

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “tiek lauzts” ar vārdiem “tiek atcelts”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā;

4) tiesa lauž zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 6.panta 2.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tiesa lauž zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.panta otrās daļas 4.punktā vārdu “lauž” ar vārdu “atceļ”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4) tiesa atceļ zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta zonas uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

32

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 6.panta 2.daļas 5.punktu aiz vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

5) tiek likvidēta zonas uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

7.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11.pantā nav noteikts citādi.

33

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11.pantā nav noteikts citādi.”

Neatbalstīt

6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11.pantā nav noteikts citādi.

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība ___ par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas vai brīvostas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11. pantā nav noteikts citādi.”

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 7.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Piemērojamās nodokļa atlaides konkrētais apmērs tiek noteikts pašvaldības lēmumā.”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 10.pantā nav noteikts citādi. Piemērojamās nodokļa atlaides konkrētais apmērs tiek noteikts pašvaldības lēmumā.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

     

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā, nākamajam saimnieciskajam gadam.

     

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā, nākamajam saimnieciskajam gadam.

 

36

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 7.pantu ar 5.daļu sekojošā redakcijā:

“(5) Zonas pārvalde vai Rīgas brīvostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests minētā nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai, un kas, atbilstoši likumam, ir piešķirts lietošanā zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei un nav nodots tālāk citam lietotājam.”

Neatbalstīt

 

8.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

37

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 8. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“… vai licencēta ... .”

Neatbalstīt

7.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

38

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 8. panta 2. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta… .”

Neatbalstīt

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

39

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 8. panta 3. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“… vai licencēta … .”

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 8.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras, brīvostas teritorijas un infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi.”

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 8.panta ceturtās daļas redakciju, jo no patreizējās redakcijas nav saprotamas uz ko attiecas nosacījums par līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi – uz veiktajiem ieguldījumiem vai ar nodokli apliekamā ienākuma samazināšanu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā”

“(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(42)

 

 

 

Atbalstīt

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.

(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas teritorijā zonas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.

43

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 8.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas vai brīvostas teritorijā zonas vai brīvostas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.”

Neatbalstīt

(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas teritorijā zonas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.

(6) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas darbības laikā, sākot ar zonas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.

44

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 8.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas vai brīvostas darbības laikā, sākot ar zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.”

Neatbalstīt

(6) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas darbības laikā, sākot ar zonas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.

 

9.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā un 8.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu un 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

45

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 9.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā un 8.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā, saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu un 8.panta pirmo daļu, aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas lieliem uzņēmumiem un 65 procentus maziem un vidējiem uzņēmumiem.”

Neatbalstīt

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu un 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus.

46

Deputāts K.Leiškalns

Aizvietot 9. panta 2. daļā vārdus:

“…50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem:

“…šā likuma 9. panta pirmajā daļā minētos limitus…”

Neatbalstīt

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

&n bsp;

47

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Piemērojot šā likuma 7. un 8.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” attiecībā uz valsts atbalsta noteikumiem atsevišķos sektoros un valsts atbalstu reģionālai attīstībai lielo investīciju projektiem.”

Atbalstīt

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” attiecībā uz valsts atbalsta noteikumiem atsevišķos sektoros un valsts atbalstu reģionālai attīstībai lielo investīciju projektiem.

10.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus.

48

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 10. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

9.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

     

(2) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

49

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 10. panta 3. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencētai…”

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

11.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šī pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

50

Deputāts K.Leiškalns

Aizvietot 11. panta vārdus:

“…50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem:

“…šā likuma 9. panta pirmajā daļā minētos limitus…” un papildināt pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencēta…”

Neatbalstīt

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šī pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

12.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ir piemērojusi 11.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 8.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

51

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 12. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ir piemērojusi 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šī pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

52

Deputāts K.Leiškalns

Aizvietot 12. panta 2. daļā vārdus “…50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas…” ar vārdiem “…šā likuma 9. panta pirmajā daļā minētos limitus…”

Neatbalstīt

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šī pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu, ir uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

53

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 12. panta 3. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencētas…”

Neatbalstīt

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, ir uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

13.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē un pašvaldībā līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

54

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 13. panta 1. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem: “…vai licencēta…”

Neatbalstīt

12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē un pašvaldībā līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

     

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

     

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmumu gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

55

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 13. panta 2. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencēta…”

Neatbalstīt

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmumu gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijā.

     

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijā.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet to aizpildīšanas metodiku - Valsts ieņēmumu dienests.

     

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet to aizpildīšanas metodiku - Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Zonas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, pašvaldībā un Valsts atbalsta uzraudzības komisijā informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:

56

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 13.panta 5.daļas ievadu šādā redakcijā:

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, pašvaldībā un Valsts atbalsta uzraudzības komisijā informāciju par zonas vai licencētām uzņēmējsabiedrībām:

Neatbalstīt

(5) Zonas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, pašvaldībā un Valsts atbalsta uzraudzības komisijā informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir piešķirtas atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

     

1) kurām taksācijas periodā ir piešķirtas atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtās atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā ir zaudējušas spēku;

     

2) kurām izsniegtās atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā ir zaudējušas spēku;

 

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

     

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

14.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

57

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 14. panta 1. daļu ar vārdiem:

“…vai licencēta…”

Neatbalstīt

13.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Ja zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātā persona – ārvalstnieks, kurš maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tam pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, - pieprasa, zonas uzņēmējsabiedrība pēc rakstveida vienošanās ar šo personu var ik mēnesi maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām.

58

 

 

59

 

 

 

 

 

60

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 14. panta 2. daļu pēc vārda “zonas” ar vārdiem “…vai licencētā…”

Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt iespēju par 14.panta otrās daļas precizēšanu. Uzskatām, ka jautājums par to, no kādas summas ārvalstnieks maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nebūtu risināms vienošanās ceļā ar uzņēmējsabiedrību.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātu personu – ārvalstnieku, kurš maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas uzņēmējsabiedrība vienojas ar šo personu rakstveidā.”

Neatbalstīt

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(60)

 

Atbalstīt

(2) Par zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātu personu – ārvalstnieku, kurš maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tām pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām. Par summu, no kuras tiek aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, zonas uzņēmējsabiedrība vienojas ar šo personu rakstveidā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas, par kurām tiek maksātas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši veiktajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem par šīm personām.

61

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 14. panta 3. daļu

Neatbalstīt

(3) Zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas, par kurām tiek maksātas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši veiktajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem par šīm personām.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

62

 

 

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

65

Deputāti V.Ģīlis, M.Sprindžuks, A.Šķēle, J.Gailis, G.Dambergs

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līkums stājas spēkā ar brīdi kad Latvijas Republika kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti.”

Deputāts K.Leiškalns

Izmainīt gadaskaitli pārejas noteikumu 1. pantā:

no “…2001. gada…” uz “…2002. gadu…”

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitli “2001.” ar skaitli “2002.”.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu. Tā vietā ierosinām papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku, vienlaikus precizējot šo laiku.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(74)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(74)

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(74)

 

2. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2002.gada 31.decembrim, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

66

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt pārejas noteikumu 2.pantu

Neatbalstīt

1. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2002.gada 31.decembrim, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

 

3. Atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, kas zonas uzņēmējsabiedrībām ir izsniegtas līdz 2000.gada 31.decembrim, ir uzskatāmas par spēkā esošām.

67

 

 

 

 

 

 

68

 

 

69

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt pārejas noteikumu 3. pantu sekojošā redakcijā:

“3. Visas atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, kas zonas uzņēmējsabiedrībām ir izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, ir uzskatāmas par spēkā esošām.”

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt pārejas noteikumu 3. un 4. punktā noteiktos termiņus.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Pārejas noteikumu 3.punktā aizstāt skaitli “2000.” ar skaitli “2001.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(69)

 

 

 

Iestrādāts priekšlikumos

(69-71)

Atbalstīt

2. Atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, kas zonas uzņēmējsabiedrībām ir izsniegtas līdz 2001.gada 31.decembrim, ir uzskatāmas par spēkā esošām.

4. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2000.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2000.gada 31.decembrim izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, ar 2001.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. Minētās uzņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību, sākot ar brīdi, kad tās ir reģistrētas kā speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības.

70

 

 

 

71

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izmainīt gadaskaitļus pārejas noteikumu 4.punktā no “…2000. gada…” uz “…2001. gadu…” un no “…2001. gada…” uz 2002. gadu…”

Finansu ministra vietā zemkopības ministrs A.Slakteris

Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā skaitli “2000.” ar skaitli “2001.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

3. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2001.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2001.gada 31.decembrim izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, ar 2002.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. Minētās uzņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību, sākot ar brīdi, kad tās ir reģistrētas kā speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības.

5. Līdz 2001.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas - par ēkām un būvēm taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 11.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.

72

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu.

Atbalstīt

 

 

 

73

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. pantu:

“6. Šā likuma 7. pants neattiecas uz licencētām uzņēmējsabiedrībām, kurām Ventspils brīvostas pārvalde darbības licenci ir izsniegusi līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.”

Neatbalstīt

 
 

74

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājās spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

Likums stājās spēkā 2002.gada 1.janvārī.