Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” (Reģ. nr. 774, dok. nr.2631) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 14. februāra sēdē un atbalstīja to.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "brīvā muitas zona" ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Muitas kodekss" ar vārdiem "Muitas likums" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ostas klienti – šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto brīvostas pārvaldes un brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem brīvostā nav savas teritorijas;";

izslēgt 5.punktu.

3. Izslēgt 3.panta trešo un piekto daļu.

4. Izslēgt 5.panta otrās daļas otro teikumu.

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

7. Papildināt 14.panta trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmējsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai."

8. Izslēgt 17.pantu.

9. Izslēgt 19.pantu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.