Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.772)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas.

1. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

     

1. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

 

155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas.

2. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

     

2. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

 

 

3. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta notikuma vietā uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

1.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 201.1 pantā vārdus “Valsts policijas, Drošības policijas” ar vārdu “policijas”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

3. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par notikuma vietā policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja

pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā,

126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā

daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6

panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā

daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 -

201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

4. Aizstāt 213.pantā skaitļi un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.3 pantā" un skaitli un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.6 pantā".

     

4. Aizstāt 213.pantā skaitli un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.3 pantā" un skaitli un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.6 pantā".

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1 pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 129., 131., 131.1, 131.2, 134., 135.-136., 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140., 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 159.4, 159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181. un 183.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136., 171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129.pantā;

4) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

5. 214.pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "183." ar skaitli "202.1".

     

5. 214.pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "183." ar skaitli "202.1".

 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta

pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 171.panta pirmajā daļā, 172. un 186.pantā paredzēto administratīvo

pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem

administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

6. Izslēgt 214.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā".

     

6. Izslēgt 214.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā".

215.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes

Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 120. un 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ugunsdrošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības

inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu

līdz simt latiem;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz

septiņdesmit pieciem latiem.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 215. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu “120. un 179. pantā” ar skaitļiem un vārdiem “120., 179. un 202.1 pantā”.

Aizstāt 215. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “simt piecdesmit” ar vārdu “divsimt”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

7. 215. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu “120. un 179. pantā” ar skaitļiem un vārdiem “120., 179. un 202.1 pantā”;

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus “simt piecdesmit” ar vārdu “divsimt”.