2001

2001. gada 18. janvārī nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 18. janvāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.772) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

Komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

    1. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

2. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

3. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta notikuma vietā uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

4. Aizstāt 213.pantā skaitļus un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "155.3 pantā" un skaitļus un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "155.6 pantā".

 

5. 214.pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "183." ar skaitli "202.1".

6. Izslēgt 214.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā".