2001

2001. gada ____ janvārī

Nr. 9/6 -

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 24. janvāra sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi likumā “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”” (reģ.nr. 771) 1. lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

Pielikumā: Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinuma (23.01.2001. Nr.9/2-648) kopija uz 1 lpp.

 

Ar cieņu,

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas

nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto

zaudējumu atlīdzināšanu"

Izdarīt likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus "Ministru kabineta noteikto 100 minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "5000 latu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas" ar skaitli un vārdu "50 latu".

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "300 latu".