Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54,

nodošanu Polijas Republikai

(reģ.Nr.770)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta teksts, kādu to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54,

nodošanu Polijas Republikai

1

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Likumprojekta nosaukumā izslēgt vārdus ‘’Jūrmalā , Jūras ielā 54’’.

Atbalstīt

Par nekustamā īpašuma nodošanu Polijas Republikai

Nodot bez atlīdzības Polijas Republikai nekustamo īpašumu – zemesgabalu (zemes kadastra Nr.13000093210) un divstāvu dzīvojamo ēku (liters Nr.1)- Jūrmalā (Majoros), Jūras ielā 54.

2

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt likuma tekstā vārdus ‘’nekustamo īpašumu’’ ar vārdu ‘’īpašumā’’.

Atbalstīt (redakcionāli precizēts)

Nodot bez atlīdzības Polijas Republikai īpašumā zemesgabalu (zemes kadastra nr.13000093210) un divstāvu dzīvojamo ēku (liters nr.1) Jūrmalā (Majoros), Jūras ielā 54.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šā likuma izpildi.

3

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’ Šā likuma izpildi nodrošina Ministru kabinets.’’

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Šā likuma izpildi nodrošina Ministru kabinets.