2000

2000.gada 25. janvārī Nr.9/3

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54, nodošanu Polijas Republikai’’ (reģ.Nr.770) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

Likumprojekts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54,

nodošanu Polijas Republikai

Nodot bez atlīdzības Polijas Republikai nekustamo īpašumu – zemesgabalu (zemes kadastra Nr.13000093210) un divstāvu dzīvojamo ēku (liters Nr.1) – Jūrmalā (Majoros), Jūras ielā 54.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šā likuma izpildi.