Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

2. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

3. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.”

4. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem”;

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par narkotisko vai psihotropisko vielu neatļautu realizāciju nepilngadīgai personai, ja narkotiskās vai psihotropās vielas pārdotas mācību iestādēs vai to teritorijā, kafejnīcās, bāros, izklaides un masu pasākumu norises vietās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

5. Izteikt 255.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”

6. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”

 

Likumprojekta

“Grozījumi Krimināllikumā”

 

ANOTĀCIJA

 

 

Jautājumi

Iesniedzēja informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a) pašreizējā situācija - pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

Sakarā ar narkotisko vai psihotropo vielu straujo izplatību jaunatnes vidū, nepieciešams ierobežot narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, realizēšanu, pastiprinot sodu par darbībām ar narkotiskām vai psihotropām vielām. Iesniegtie grozījumi Krimināllikumā paredz paaugstināt brīvības atņemšanas soda minimālo robežu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

 

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) no valsts puses;

b) no indivīda puses.

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.