21

 

21. 12. 2000

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija.

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām".

1. Papildināt 34. pantu ar 5.apakšpunktu:

5) Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

 

 

Anotācija

likumprojektam "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Lai satversmes aizsardzības biroja direktoram būtu tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu.

 

 

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 12. 2000