Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr.766)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā

redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr. 15, 2000, nr.12, 2000, nr.13) šādu grozījumu:

     

80.pants. Uz valsts varas gāšanu vērsta darbība

Par darbību, kas vērsta uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

         
   

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt Krimināllikumu ar 80.1 pantu:

“80.1 pants. Apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā, kuras mērķis vērsts uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Pieņemt

Papildināt Krimināllikumu ar 80.1 pantu:

“80.1 pants. Apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā, kuras mērķis vērsts uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

Papildināt Krimināllikumu ar 83.1 un 83.2 pantu:

“83. 1 pants. Aicinājums nepildīt Latvijas Republikas likumus

Par publisku aicinājumu nepildīt Latvijas Republikas likumus -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām algām.

83.2 pants. Darbība sabiedriskās organizācijās, kuru mērķis vai darbība ir vērsti uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu

(1) Par darbību sabiedriskā organizācijā vai to apvienībā vai politiskā organizācijā (partijā), kas nav reģistrēta vai arī tās darbība ir apturēta vai izbeigta tiesas ceļā un tās mērķi vai darbība ir vērsti uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par atbalstu sabiedriskai organizācijai vai to apvienībai vai politiskai organizācijai (partijai), kas nav reģistrēta vai arī tās darbība ir apturēta vai izbeigta tiesas ceļā un tās mērķi vai darbība ir vērsti uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L.Muciņš

Izslēgt 83.1 pantu.

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L.Muciņš

Izslēgt 83.2 pantu.

7. Saeimas deputāts Dz.Kudums:

Izteikt 83.2 pantu šādā redakcijā:

“83.2 pants. Darbība organizācijā, kuras mērķis vai darbība ir vērsti uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos vai darbību organizācijā, kuras mērķis vai darbība ir vērsti uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

Daļēji atbalstīt (Iestrādāts AIeK

priekšl. Nr.1)