2001

2001. gada 23. janvārī nr.9/3 -

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija savā š.g. 23. janvāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.765) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

 

Likumprojekts

Grozījumi "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Izdarīt "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" šādus grozījumus:

Izteikt 176. 1. panta otro rindkopu šādā redakcijā:

" uzliek naudas sodu sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadītājiem vai pilnvarotajiem vadības locekļiem līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm".

Papildināt ar jaunu 176.2. pantu šādā redakcijā:

176.2.pants . Neatļautas simbolikas lietošana.

Par bijušās PSRS, Latvijas PSR vai nacionālsociālistiskās Vācijas karogu, ģerboņu vai to raksturojošo elementu un citas simbolikas publisku lietošanu uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz trīsdesmit diennaktīm.