21

21. 12. 2000.

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"".

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija.

Likumprojekts

 

 

Grozījumi "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Izdarīt "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" šādus grozījumus:

Izteikt 176. 1. panta otro rindkopu šādā redakcijā:

" uzliek naudas sodu sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadītājiem vai pilnvarotajiem vadības locekļiem līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm".

Papildināt ar jaunu 176.2. pantu šādā redakcijā:

176.2.pants . Neatļautas simbolikas lietošana.

Par bijušās PSRS, Latvijas PSR vai nacionālsociālistiskās Vācijas karogu, ģerboņu vai to raksturojošo elementu un citas simbolikas publisku lietošanu uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz trīsdesmit diennaktīm.

 

 

 

 

Anotācija

likumprojektam Grozījumi "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Lai novērstu sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu un neatļautas simbolikas lietošanu sapulcēs, gājienos un piketos.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu.

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Nepieciešami grozījumi likumā "Par sapulcēm , gājieniem un piketiem". Likumprojekts iesniegts.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.