Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam (steidzams)

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Likums par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem ” (reģ. nr.764) izskatīšanai 2.lasījumā

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Tiesības saņemt Valsts speciālo pabalstu (turpmāk tekstā - speciālo pabalstu) Latvijas neatkarības atgūšanas procesā (1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā) bojā gājušo personu bērniem ir:

  1. Annai Slapiņai (dzimusi 19986 gada 27.janvārī);
  2. Andrim Slapiņam (dzimis 1991.gada 18.septembrī);
  3. Unai Zvaigznei (dzimusi 1984.gada 15.novembrī);
  4. Krišjānim Zvaigznem (dzimis 1990.gada 5.janvārī);
  5. Pāvelam Konoņenko (dzimis 1986.gada 1.janvārī);
  6. Vitālijam Gomonovočam (dzimis 1988.gada 10.septembrī);
  7. Larisai Gomonovičai (dzimusi 1986.gada 21.martā);

8)Ramonai Salmiņai (dzimusi 1984.gada 5.maijā).

1.

Atbaldīgā komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

1.pants. Tiesības saņemt valsts speciālo pabalstu (turpmāk — speciālais pabalsts) ir šādiem Latvijas neatkarības atgūšanas procesā (1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā) bojā gājušo personu bērniem:

Svetlanai Gomonovičai (dzimusi 1982.gada 10.janvārī);

Larisai Gomonovičai (dzimusi 1986.gada 21.martā);

Vitālijam Gomonovičam (dzimis 1988.gada 10.septembrī);

Pāvelam Konoņenko (dzimis 1986.gada 1.janvārī);

Edgaram Salmiņam (dzimis 1981.gada 21.martā);

Ramonai Salmiņai (dzimusi 1984.gada 5.maijā);

Annai Slapiņai (dzimusi 1986.gada 27.janvārī);

Andrim Slapiņam (dzimis 1991.gada 18.septembrī);

Unai Zvaigznei (dzimusi 1984.gada 15.novembrī);

Krišjānim Zvaigznem (dzimis 1990.gada 5.janvārī).

Atbalstīt.

1.pants. Tiesības saņemt valsts speciālo pabalstu (turpmāk — speciālais pabalsts) ir šādiem Latvijas neatkarības atgūšanas procesā (1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā) bojā gājušo personu bērniem:

Svetlanai Gomonovičai (dzimusi 1982.gada 10.janvārī);

Larisai Gomonovičai (dzimusi 1986.gada 21.martā);

Vitālijam Gomonovičam (dzimis 1988.gada 10.septembrī);

Pāvelam Konoņenko (dzimis 1986.gada 1.janvārī);

Edgaram Salmiņam (dzimis 1981.gada 21.martā);

Ramonai Salmiņai (dzimusi 1984.gada 5.maijā);

Annai Slapiņai (dzimusi 1986.gada 27.janvārī);

Andrim Slapiņam (dzimis 1991.gada 18.septembrī);

Unai Zvaigznei (dzimusi 1984.gada 15.novembrī);

Krišjānim Zvaigznem (dzimis 1990.gada 5.janvārī).

2.pants.Speciālais pabalsts tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā un to izmaksā reizi mēnesī.

     

2.pants. Speciālais pabalsts tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā, un to izmaksā reizi mēnesī.

3.pants. Speciālo pabalstu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

     

3.pants. Speciālo pabalstu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

4.pants. Speciālo pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

     

4.pants. Speciālo pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

5.pants. Speciālo pabalstu izmaksu uzsāk no 2001.gada 1.janvāra.

2.

Atbaldīgā komisija

Izslēgt 5.pantu.

Atbalstīt.

Izslēgts.

6.pants. Speciālo pabalstu izmaksā bērnam līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns mācās vidējā speciālā vai augstākā mācību iestādē, tad speciālo pabalstu izmaksā līdz 24 gadu vecumam..

3.

Atbaldīgā komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu kā piekto šādā redakcijā: “5.pants. Speciālo pabalstu izmaksā bērnam līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē, — līdz 24 gadu vecumam.

 

Atbalstīt.

5.pants. Speciālo pabalstu izmaksā bērnam līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē, — līdz 24 gadu vecumam.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.