Likumprojekts

Likumprojekts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidente izsludina šādu likumu:

 

 

Likums “Par Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas ieteikumu Nr. 1/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumā”, lēmumu Nr. 3/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta līguma II un IV pielikumā” un lēmumu Nr. 5/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma I, II un III pielikumā””

1. pants. Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000. gada 27. septembra ieteikums Nr. 1/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumā”, 2000. gada 27. septembra lēmums Nr. 3/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma II un IV pielikumā” un 2000. gada 7. decembra lēmums Nr. 5/2000 “Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma I, II un III pielikumā” (turpmāk – ieteikums un lēmumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms ieteikums un lēmumi, un to pielikumi latviešu un angļu valodā.

3.pants. Ieteikums Nr. 1/2000, lēmums Nr.3/2000 un Nr. 5/2000 stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada __.__________.

Valsts prezidente V. Vīķe - Freiberga

Rīgā 2000.gada __._________

 

 

 

 

G. Štamers

7047432

vārdi