Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2000

"Par grozījumiem Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā"

1.pants. 2000.gada 22.novembrī pieņemtais Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr.1/2000 "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā" (turpmāk - Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 10. un 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".