Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kravas pārvadājumu var veikt tikai tad, ja pārvadātājam vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski vada pārvadājumu operācijas, ir autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts atbilstošajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci)."

2. Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bīstamo kravu pārvadātājam vai uzņēmuma vadītāja ieceltai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski uzrauga bīstamo kravu pārvadājumu operācijas, ir nepieciešams bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) funkcijas nosaka Ministru kabinets."

3. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasažieru pārvadājumu var veikt tikai tad, ja:

      1. pārvadātājam vai personai, kas pārvadātāja uzņēmumā praktiski vada pārvadājumu operācijas, ir pasažieru autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apstiprinošs sertifikāts un
      2. pārvadātājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz Satiksmes ministrija – starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās – vai republikas pilsētas dome vai rajona padome – pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.