Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Ārstniecības likumā (reģ.nr.754)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu var iegūt tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diplomu nostrifikācijas akreditētās Latvijas medicīniskās izglītības iestādēs to noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā paredzētajā kārtībā

Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu iegūst tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diploma ekspertīzes un atzīšanas likumā noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

1.Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu iegūst tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diploma ekspertīzes un atzīšanas likumā noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

   

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt likumu ar jaunu VII nodaļu šādā redakcijā: “Terapeita un terapeita asistenta profesija.

1. Terapeits (fizioterapeits, ergoterapeits, psihoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds, klīniskais logopēds, klīniskais psihologs) ir ārstniecības personas, kas ieguvušas otrā līmeņa augstāko profesionālo medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

2. Terapeita asistents (fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents) ir ārstniecības personas, kas ieguvušas pirmā līmeņa augstāko profesionālo vai arī vismaz trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

3. Savā specialitātē terapeits savas profesionālās kompetences ietvaros:

1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu, medicīnisko tehnoloģiju pielietošanu un slēdzienu sagatavošanu;

3) veic profesionālās izglītības darbu.

4. Savā specialitātē terapeita asistents savas profesionālās kompetences ietvaros:

1)pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas pamatprincipus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas terapeita vai ārsta uzraudzībā.”

Attiecīgi mainīt turpmāko nodaļu un pantu numerāciju.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumu ar VII A nodaļu šādā redakcijā:

“VII A nodaļa

Funkcionālais speciālists un funkcionālā speciālista asistents

45.1 pants. (1) Funkcionālais speciālists (fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds, klīniskais logopēds) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

(2) Funkcionālā speciālista asistents (fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi pirmā līmeņa augstāko profesionālo vai arī vismaz trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

45.2 pants. (1) Savā specialitātē funkcionālais speciālists profesionālās kompetences ietvaros:

1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus;

3) veic profesionālās izglītības darbu.

(2) Savā specialitātē funkcionālā speciālista asistents profesionālās kompetences ietvaros:

1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas pamatprincipus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas funkcionālā speciālista vai ārsta uzraudzībā.”

Daļēji

atbalstīt,

iestrādājot

komisijas priekšl.

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Papildināt likumu ar VII A nodaļu šādā redakcijā:

“VII A nodaļa

Funkcionālais speciālists un funkcionālā speciālista asistents

45.1 pants. (1) Funkcionālais speciālists (fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds, klīniskais logopēds) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

(2) Funkcionālā speciālista asistents (fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi pirmā līmeņa augstāko profesionālo vai arī vismaz trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savas specialitātes nolikumam.

45.2 pants. (1) Savā specialitātē funkcionālais speciālists profesionālās kompetences ietvaros:

1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus;

3) veic profesionālās izglītības darbu.

(2) Savā specialitātē funkcionālā speciālista asistents profesionālās kompetences ietvaros:

1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas pamatprincipus;

2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas funkcionālā speciālista vai ārsta uzraudzībā.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

3.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” spēkā stāšanos.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” stāšanos spēkā.