Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums Ārstniecības likumā (reģ.nr.754; dok.nr.2590)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas

attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.;1998, 7.nr.;2000, 13.nr.) grozījumu un izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

   

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.) šādu grozījumu:

31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu var iegūt tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diplomu nostrifikācijas akreditētās Latvijas medicīniskās izglītības iestādēs to noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā paredzētajā kārtībā

31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu iegūst tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diploma ekspertīzes un atzīšanas Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 31.pantā vārdu “Augstskolu”.

Atbalstīt

Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Personas ar ārvalstu medicīniskās izglītības diplomu iegūst tiesības nodarboties ar ārstniecību Latvijā pēc diploma ekspertīzes un atzīšanas likumā noteiktajā kārtībā. Speciālista prakses tiesības minētās personas iegūst šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

   

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.