Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4. Latvijā par advokātiem var būt un drīkst praktizēt:

      1. Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi;
      2. Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
      3. citu ārvalstu advokāti saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību."

  1. Izteikt 34.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nosaka minimālo zvērinātu advokātu skaitu, kāds vajadzīgs, lai tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu atrašanās vietās būtu pieejama nepieciešamā juridiskā palīdzība;".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.