Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi Farmācijas likumā (reģ.nr.752) otrreizējai caurlūkošanai

Spēkā esošā redakcija

3.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas

attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Farmācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Farmācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1.pants.Likumā ir lietoti šādi termini:

1)-26)…

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar 27.punktu šādā reakcijā:

“27) farmaceita prakse — farmaceitiskā darbība, kuru veic farmaceits individuāli vai kopīgi ar aptiekas darbiniekiem, lai nodrošinātu farmaceitisko aprūpi likumā noteiktajā kārtībā iekārtotā un licencētā aptiekā.”

Atbalstīt

1.Papildināt 1.pantu ar 27.punktu šādā reakcijā:

“27) farmaceita prakse — farmaceitiskā darbība, kuru veic farmaceits individuāli vai kopīgi ar aptiekas darbiniekiem, lai nodrošinātu farmaceitisko aprūpi likumā noteiktajā kārtībā iekārtotā un licencētā aptiekā.”

5.pants. Ministru kabinets nosaka:

1)-6)…

7)kārtību, kādā ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas iegādājas, uzglabā un izlieto zāles;

8)-11)…

1. 5.pantā:

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “ārstniecības iestādes” ar vārdiem “veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes”;

papildināt pantu ar 12., 13., 14.,15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“12) zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības;

13) kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumiem tiek izsniegts labas ražošanas prakses sertifikāts;

14) kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas izplatīšanas prakses prasībām;

15) kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām;

16) aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijus.”.

     

2. 5.pantā:

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “ārstniecības iestādes” ar vārdiem “veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes”;

papildināt pantu ar 12., 13., 14.,15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“12) zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības;

13) kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumiem tiek izsniegts labas ražošanas prakses sertifikāts;

14) kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas izplatīšanas prakses prasībām;

15) kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām;

16) aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijus.”

6.pants. Labklājības ministrs savas kompetences ietvaros:

1)-6)…

7) apstiprina medikamentu klīniskās izpētes ētikas komiteju paraugnolikumu un saskaņo šo komiteju personālsastāvu;

8) nosaka zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas klīniskās prakses, zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības prasības, kā arī zāļu reklāmas saskaņošanas kārtību;

9)

2. 6.pantā:

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) apstiprina zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes ētikas komiteju paraugnolikumu un šo komiteju personālsastāvu;

8) nosaka zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas klīniskās prakses, zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības un zāļu reklāmas saskaņošanas prasības;”;

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) nosaka farmaceitiskās aprūpes prasības.”

     

3. 6.pantā:

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7) apstiprina zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes ētikas komiteju paraugnolikumu un šo komiteju personālsastāvu;

8) nosaka zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas klīniskās prakses, zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības un zāļu reklāmas saskaņošanas prasības;”;

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) nosaka farmaceitiskās aprūpes prasības.”

9.pants. (1) Aģentūras darbību kontrolē Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un likumu "Par akciju sabiedrībām". Tās sastāvā tiek iekļauti labklājības ministra ieteiktie pārstāvji.

(2) Aģentūras padomes priekšsēdētāju pēc labklājības ministra ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

(3) ,(4)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 9.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Labklājības ministrs ir valsts pilnvarnieks Aģentūrā.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 9.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Labklājības ministrs ir valsts pilnvarnieks Aģentūrā.”

10.pants. Aģentūra veic šādas funkcijas:

1)…

2) veido un regulāri aktualizē Latvijas zāļu reģistru, veido un uztur datu bāzi par novērotajām zāļu lietošanas izraisītajām blakusparādībām, kā arī par Latvijā veikto zāļu un farmaceitisko produktu klīnisko izpēti;

3)-10)…

4. 10.pantā:

papildināt 2.punktu ar vārdiem “un zāļu un farmaceitisko produktu lietošanas novērojumiem”;

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) uzraudzības nolūkā apmeklē zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu vietas, pārbauda ar zāļu klīnisko izpēti un lietošanas novērojumiem saistīto dokumentāciju.”

     

5. 10.pantā:

papildināt 2.punktu ar vārdiem “un zāļu un farmaceitisko produktu lietošanas novērojumiem”;

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) uzraudzības nolūkā apmeklē zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu vietas, pārbauda ar zāļu klīnisko izpēti un lietošanas novērojumiem saistīto dokumentāciju.”

14.pants. Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonām un valsts veterinārajiem inspektoriem savas kompetences ietvaros ir tiesības:

1)-4)…

5) aizliegt zāļu ražošanu vai izplatīšanu un izņemt un konfiscēt zāles, ja to ražošana vai izplatīšana tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības farmācijas jomā;

6),7)…

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 14.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) aizliegt zāļu ražošanu vai izplatīšanu, izņemt un konfiscēt zāles, ja to ražošana vai izplatīšana tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības farmācijas jomā;”.

     

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 14.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) aizliegt zāļu ražošanu vai izplatīšanu, izņemt un konfiscēt zāles, ja to ražošana vai izplatīšana tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības farmācijas jomā;”.

…35.pants. (1) Vispārēja jeb atvērta tipa aptiekās atļauts:

1) fasēt zāles atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

2) izgatavot zāles pēc ārstu receptēm un ārstniecības iestāžu pieprasījumiem;

3) pēc ārsta receptes saņemšanas izsniegt pret ārsta recepti izsniedzamo zāļu sarakstā iekļautās zāles;

4) izplatīt medikamentus… ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām;

5) izplatīt medikamentus fiziskajām personām.

(2) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās darbības nav atļautas aptieku filiālēs, kurās nav farmaceita.

(3)-(5)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 35.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “1., 2. un 3.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1. un 2.punktā”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 35.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “1., 2. un 3.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1. un 2.punktā”.

36.pants. Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Aptiekas filiāle darbojas kā aptiekas struktūrvienība. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.

7. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Viena juridiskā persona drīkst atvērt vienu aptieku. Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Aptiekas filiāle darbojas kā aptiekas struktūrvienība. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.”

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 36.panta pirmo teikumu.

Frakcija “Latvijas ceļš”

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“(1)Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt un tā var piederēt tikai personām ar farmaceitisko izglītību (farmaceitiem), vai valstij, bet ar īpašu labklājības ministra atļauju arī pašvaldībai. slēgta tipa aptieku drīkst atvērt ārstniecības iestāde.

(2)personas ar farmaceitisko izglītību (farmaceiti) aptieku izveido farmaceitiskās prakses, kopprakses (Civillikuma sabiedrības) vai kapitālsabiedrības veidā. Neatkarīgi no aptiekas veida personai ar farmaceitisko izglītību (farmaceitam) jāpraktizē tikai pašai piederošā aptiekā un tai var piederēt tikai aptieka, kurā tā pati praktizē. Neatkarīgi no aptiekas tipa un veida persona ar farmaceitisko izglītību (farmaceits) nes pilnu personīgu atbildību par kaitējumu, kas, realizējot medikamentus, nodarīts klientam.

(3) Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Aptiekas filiāle darbojas kā aptiekas struktūrvienība. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

”36.pants.(1) Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai tāda uzņēmējsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāla pieder farmaceitam vai farmaceita asistentam, valsts, kā arī pašvaldība. Ārstniecības iestāde drīkst atvērt slēgta tipa aptieku.

(2) Uzņēmējsabiedrība drīkst atvērt ne vairāk kā trīs aptiekas vai divas aptiekas un vienu filiāli, vai vienu aptieku un divas filiāles.

(3) Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Aptiekas filiāle darbojas kā aptiekas struktūrvienība. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. (1) Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai farmaceits vai — ar labklājības ministra atļauju — pašvaldība tās administratīvajā teritorijā. Vispārēja tipa aptieka var piederēt tikai farmaceitam vai pašvaldībai. Farmaceits aptieku izveido farmaceita prakses, kopprakses (Civillikuma sabiedrības) vai kapitālsabiedrības veidā, un tā vienlaicīgi ir arī viņa kā farmaceita prakses vieta. Par farmaceitiskās aprūpes veikšanu pašvaldībai piederošajā aptiekā pašvaldība slēdz līgumu ar sertificētu farmaceitu. Slēgta tipa aptieku drīkst atvērt stacionāra ārstniecības iestāde.

(2) Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.

(3)Neatkarīgi no aptiekas tipa un veida farmaceits ir personiski un profesionāli atbildīgs par zaudējumu, kas nodarīts citai personai viņa vainas dēļ.”

Atbalstīt

 

Daļēji

iestrādāts komisijas priekšl.

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

iestrādāts

komisijas priekšl.

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. (1) Vispārēja tipa aptieku drīkst atvērt tikai farmaceits vai — ar labklājības ministra atļauju — pašvaldība tās administratīvajā teritorijā. Vispārēja tipa aptieka var piederēt tikai farmaceitam vai pašvaldībai. Farmaceits aptieku izveido farmaceita prakses, kopprakses (Civillikuma sabiedrības) vai kapitālsabiedrības veidā, un tā vienlaicīgi ir arī viņa kā farmaceita prakses vieta. Par farmaceitiskās aprūpes veikšanu pašvaldībai piederošajā aptiekā pašvaldība slēdz līgumu ar sertificētu farmaceitu. Slēgta tipa aptieku drīkst atvērt stacionāra ārstniecības iestāde.

(2) Aptieka drīkst atvērt ne vairāk kā divas filiāles. Filiāles drīkst atvērt tikai ārpus pilsētas, kur piecu kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Filiāles nosaukumā norādāma aptieka, kura filiāli atvērusi.

(3)Neatkarīgi no aptiekas tipa un veida farmaceits ir personiski un profesionāli atbildīgs par zaudējumu, kas nodarīts citai personai viņa vainas dēļ.”

48.pants. (1) Zāļu lieltirgotavai ir atļauts izplatīt ārstniecības līdzekļus aptiekām un zāļu lieltirgotavām, kā arī licencētiem veterinārārstiem un prakses ārstiem savas darbības nodrošināšanai. Izplatīt zāles citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem atļauts tikai tad, ja tām ir Labklājības ministrijas vai - attiecībā uz veterinārajām zālēm - Valsts veterinārā dienesta izsniegta atļauja to iegādei.

(2)…

8. Izteikt 48.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izplatīt zāles citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem atļauts tikai tad, ja tām ir Labklājības ministrijas atļauja vai — attiecībā uz veterinārajām zālēm — veterinārās zāles vai veterinārfarmaceitiskie produkti ir iekļauti to Valsts veterinārā dienesta noteikto veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu sarakstā, kurus drīkst izplatīt citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.”

     

9. Izteikt 48.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izplatīt zāles citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem atļauts tikai tad, ja tām ir Labklājības ministrijas atļauja vai — attiecībā uz veterinārajām zālēm — veterinārās zāles vai veterinārfarmaceitiskie produkti ir iekļauti to Valsts veterinārā dienesta noteikto veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu sarakstā, kurus drīkst izplatīt citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.”

58.pants. Saņemt farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības Latvijas pilsoņiem vai personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kuri prot valsts valodu, ir ieguvuši augstāko farmaceitisko izglītību un kuriem ir vismaz triju gadu darba stāžs specialitātē.

9. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

“58.pants. Saņemt farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības Latvijas pilsoņiem, personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri prot valsts valodu, ir ieguvuši augstāko farmaceitisko izglītību vai kuriem ir atzīta ārvalstīs iegūtā farmaceita profesionālā kvalifikācija, turklāt ir nepieciešams vismaz triju gadu darba stāžs specialitātē.”

     

10. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

“58.pants. Saņemt farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības Latvijas pilsoņiem, personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri prot valsts valodu, ir ieguvuši augstāko farmaceitisko izglītību vai kuriem ir atzīta ārvalstīs iegūtā farmaceita profesionālā kvalifikācija, turklāt ir nepieciešams vismaz triju gadu darba stāžs specialitātē.”

59.pants. (1) Speciālu atļauju (licenci) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniedz vienai juridiskajai personai, ja tās dibinātājs ir:

1) fiziskā vai juridiskā persona;

2) pašvaldība - aptiekas atvēršanai savā administratīvajā teritorijā

(ar īpašu labklājības ministra atļauju);

3) [zaudējis spēku)

4) medicīnas augstskolu klīnikas, slimnīcas, rehabilitācijas iestādes,

nozaru hospitāļi, specializētie centri, ārstniecības iestādes un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes - slēgta tipa aptieku atvēršanai.

(2) Saņemt licenci veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai) ir tiesības juridiskajām personām, kas veic farmaceitisko darbību, ja aptiekas vadītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) veterināro zāļu izplatīšanai.

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

Frakcija “Latvijas ceļš”

Izslēgt 59.pantu.

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izslēgt 59.pantu.

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 59.panta pirmo daļu.

Daļēji

iestrādāts

komisijas priekšl.

(8)

Daļēji

iestrādāts

komisijas priekšl.

(8)

Atbalstīt

11. Izslēgt 59.panta pirmo daļu.

…62.pants. Aptiekai, zāļu lieltirgotavai un zāļu ražošanas uzņēmumam jāsniedz attiecīgi Labklājības ministrijai, Aģentūrai, Valsts farmācijas inspekcijai vai - attiecībā uz veterinārajām zālēm - Valsts veterinārajam dienestam tā informācija par savu farmaceitisko darbību, zālēm un farmaceitiskajiem produktiem, kas nepieciešama šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.

10. Papildināt 62.pantu pēc vārdiem “zāļu ražošanas uzņēmumam” ar vārdiem “ārstniecības iestādei un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei”.

     

12. Papildināt 62.pantu pēc vārdiem “zāļu ražošanas uzņēmumam” ar vārdiem “ārstniecības iestādei un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei”.

Pārejas noteikumi

1. (Izslēgts)

2. Atļaujas (licences) aptieku atvēršanai (darbībai), kas ir izsniegtas zāļu lieltirgotavām vai zāļu ražošanas uzņēmumiem, un licences farmaceitiskajai darbībai līdz šā likuma spēkā stāšanās laikam saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

3. Aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu sertifikācija un farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija uzsākama pēc attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanas.

4. ,5., 6.(zaud.sp.)

7. Likuma 39.pants ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim.

8. ,9. (zaud.sp.)

10. Aptieku filiālēm, kas neatbilst 36.pantā noteiktajām prasībām,

jāizbeidz sava darbība līdz 2000.gada 31.decembrim."

11. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai), kas izsniegtas līdz 2001.gada 30.jūnijam, pārreģistrējamas līdz 2002.gada 1.jūlijam, bet atļaujas (licences), kas izsniegtas zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atvēršanai (darbībai), kā arī licences farmaceitiskajai praksei saglabā savu noteikto derīguma termiņu.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē:

1)šā likuma 5.panta 1.punktā minēto aptieku, zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstības novērtēšanas kārtību;

2)šā likuma 5.panta 3.punktā minēto zāļu marķēšanu.

12. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 5.panta 12.punktā minētās zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības.

13. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

1)šā likuma 5.panta 14.punktā minēto kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas izplatīšanas prakses prasībām;

2) šā likuma 5.panta 15.punktā minēto kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām.”

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt Pārejas noteikumos 2.punktu (neizdarīt grozījumus Pārejas noteikumu 2.punktā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija “Latvijas ceļš”

Pārejas noteikumu 10.punktu papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Darbību uzsākušām aptiekām, kas neatbilst 36.pantā noteiktajām prasībām, jābeidz sava darbība līdz 2004.gada 1.janvārim.”

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Pārejas noteikumu 10. punktu papildināt ar otru teikumu šādā redakcijā:

”Darbību uzsākušām aptiekām, kas neatbilst 36. pantā noteiktajām prasībām, jāizbeidz sava darbība līdz 2004. gada 1. janvārim.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Aptiekām, kuras ir saņēmušas licenci aptiekas atvēršanai (darbībai) un kuru darbība neatbilst šā likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, jāpārkārto sava darbība atbilstoši šīm prasībām līdz 2010.gada 31.decembrim. Minētajām aptiekām ir tiesības saņemt licences pagarinājumu līdz 2010.gada 31.decembrim.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

iestrādāts

komisijas priekšl.

(12)

Daļēji

iestrādāts

komisijas priekšl.

(12)

 

Atbalstīt

13. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē:

1) šā likuma 5.panta 1.punktā minēto aptieku, zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstības novērtēšanas kārtību;

2) šā likuma 5.panta 3.punktā minēto zāļu marķēšanu.

12. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē šā likuma 5.panta 12.punktā minētās zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības.

13. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

1) šā likuma 5.panta 14.punktā minēto kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas izplatīšanas prakses prasībām;

2) šā likuma 5.panta 15.punktā minēto kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām.

14. Aptiekām, kuras ir saņēmušas licenci aptiekas atvēršanai (darbībai) un kuru darbība neatbilst šā likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, jāpārkārto sava darbība atbilstoši šīm prasībām līdz 2010.gada 31.decembrim. Minētajām aptiekām ir tiesības saņemt licences pagarinājumu līdz 2010.gada 31.decembrim.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.