Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Steidzams

Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts karogu”

(reģ.nr. 750)

 

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr. 2585)

 

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts karogu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts karogu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 2.nr.; 2000, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants. Valsts karogs paceļams:

1) virs Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju ēkām, kā arī Rīgas pils Svētā gara tornī - pastāvīgi;

2) pie ēkām, kur notiek Saeimas sesijas, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju sēdes, - visā sesijas vai sēdes laikā;

3) pie Latvijas Aizsardzības spēku štāba ēkas - pastāvīgi; speciālos mastos Latvijas Aizsardzības spēku vienībās, daļās un apakšvienībās, rīta jundai sākoties, un nolaižams, vakara jundai beidzoties;

 

4) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju ēkām 16.februārī un 24.februārī kopā ar attiecīgi Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas valsts karogu. Attiecīgi - Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas valsts karogs šajās dienās ir paceļams arī Rīgas pils Svētā gara tornī;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 2.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pie Saeimas ēkas un Ministru kabineta ēkas 16.februārī kopā ar Lietuvas Republikas valsts karogu un 24.februārī kopā ar Igaunijas Republika valsts karogu. Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas valsts karogs attiecīgajā dienā ir paceļams arī Rīgas pils Svētā gara tornī;”.

 

 

 

 

1.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likuma 2.pantā vārdus “pilsētu domju” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pilsētu un novadu domju” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbalstīt, papildināt likumproj. ar jaunu pantu, mainīt turpmāko pantu numerāc.

 

1. Aizstāt 2.pantā vārdus “pilsētu domju” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pilsētu un novadu domju” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pie Saeimas ēkas un Ministru kabineta ēkas 16.februārī kopā ar Lietuvas Republikas valsts karogu un 24.februārī kopā ar Igaunijas Republika valsts karogu. Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas valsts karogs attiecīgajā dienā paceļams arī Rīgas pils Svētā gara tornī;”.

5) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 25.martā (sēru noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru noformējumā), 11.novembrī un 18.novembrī;

6) pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, - Saeimas, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju vēlēšanu dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienā;

7) pie Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām un šo pārstāvniecību vadītāju dienesta transportlīdzekļiem;

8) uz jūras kuģiem un citiem transportlīdzekļiem, kur kā oficiālas personas atrodas Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Ministru prezidents vai citas personas, kas pārstāv Saeimu vai Ministru kabinetu, -Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja likumos nav noteikts citādi;

9) uz kuģiem - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) citos Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktajos gadījumos.

 

2. Papildināt 2.panta 5.punktu aiz vārdiem “dzīvojamām ēkām” ar skaitļiem un vārdiem “16.februārī, 24.februārī”.

2.

 

3.

Deputāts M.Lujāns

Papildināt likumprojekta 2.punktu ar šādu tekstu: “8.martā”.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 2.panta 5.punktu pēc vārdiem “dzīvojamām ēkām” ar skaitļiem un vārdiem “16.februārī, 24.februārī” un aizstāt skaitli un vārdus “un 18.novembrī” ar skaitli un vārdiem “18.novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā)”.

 

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

3.Papildināt 2.panta 5.punktu pēc vārdiem “dzīvojamām ēkām” ar skaitļiem un vārdiem “16.februārī, 24.februārī” un aizstāt skaitli un vārdus “un 18.novembrī” ar skaitli un vārdiem “18.novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā)”.

   

 

 

4.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Papildināt 2.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“11) pie valsts un pašvaldību izglītības iestādēm - pastāvīgi.”

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

6.pants. Šā likuma piemērošanas noteikumus, valsts karoga un karoga kāta izgatavošanas kārtību, kā arī citu valstu karogu pacelšanas un citādas lietošanas kārtību Latvijas Republikas teritorijā nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

5.

 

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 6.pantu pēc vārdiem “kā arī” ar vārdiem “personas, kuras ir atbildīgas par valsts karoga un”.

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt likuma 6.pantu pēc vārdiem “kā arī” ar vārdiem “personas, kuras ir atbildīgas par valsts karoga un”.

   

 

6.

Atbildīgā komisija

Papildināt projektu ar teikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2001.gada 10.februārī.”

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001.gada 10.februārī.

komisijas priekšsēdētājs

Jānis Lagzdiņš