Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu

Jūrmalciema baptistu draudzei

(reģ.nr.747)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta teksts, kādu to trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

1. pants. Ar šo likumu Jūrmalciema baptistu draudzei tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 1775m2 platībā, kadastra numurs 64780190193, kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. jūlija lēmumu (protokols nr.147) piešķirts pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.

   

(redakcionāli precizēts)

1. pants. Ar šo likumu Jūrmalciema baptistu draudzei tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 1775m2 platībā (zemes kadastra nr. 64780190193), kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. jūlija lēmumu (protokols nr.147) piešķirta pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.

2. pants. Triju mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Jūrmalciema baptistu draudzei ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas ir derīgs nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Jūrmalciema baptistu draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai.

1

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt 2. pantā palīgteikumu ‘’ kas ir derīgs nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Jūrmalciema baptistu draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai’’.

Atbalstīt

2. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Jūrmalciema baptistu draudzei ar nodošanas - pieņemšanas aktu.