Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

Iesniedz Juridiskā komisija

Pirmajā lasījumā pieņemtajam likumprojektam

Kārtības ruļļa 95. panta noteiktajā kārtībā

neviens priekšlikumus nav iesniedzis

 

 

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu

Jūrmalciema baptistu draudzei.

(reģ.nr.747)

 

    1. pants. Ar šo likumu Jūrmalciema baptistu draudzei tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 1775m2 platībā, kadastra numurs 64780190193, kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. jūlija lēmumu (protokols Nr.147) piešķirts pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.
    2. pants. Triju mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Jūrmalciema baptistu draudzei ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas ir derīgs nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Jūrmalciema baptistu draudzes īpašuma tiesību nostiprināšanai.