Likumprojekts

Likumprojekts

Par 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un 1992.gada 22.decembra Ženēvas Papildprotokolu par obligātu strīdu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem

1.pants. 1992.gada 22.decembrī Ženēvā parakstītā Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūcija (turpmāk - Konstitūcija), 1992.gada 22.decembra Ženēvas Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvencija (turpmāk – Konvencija) un 1992.gada 22.decembrī Ženēvā parakstītais Papildprotokols par obligātu strīdu nokārtošanu attiecībā uz Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konstitūciju, Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības konvenciju un Administratīvajiem noteikumiem (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konstitūcija, Konvencija un Papildprotokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Konstitūcija un Konvencija stājas spēkā Konstitūcijas 53.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Papildprotokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".