Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (reģ.nr. 744; dok.nr. 2539)

1.

Komerclikuma pieņemtā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt “Komerclikumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2. Šā likuma spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

Izteikt pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

“1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts Dz.Rasnačs

Izteikt pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

“1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.aprīlī.”

Deputāts Dz.Rasnačs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu trešo punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.martam nodrošina nepieciešamo finansējumu Komerclikuma spēkā stāšanās nosacījumu realizācijai.”

Deputāts L.Muciņš

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu trešo punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūnijam nodrošina nepieciešamo finansējumu Komerclikuma spēkā stāšanās nosacījumu realizācijai.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākošā dienā pēc izsludināšanas”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.Pārejas noteikumos:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.aprīlī.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3.Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.martam nodrošina nepieciešamo finansējumu Komerclikuma spēkā stāšanās nosacījumu realizācijai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā izsludināšanas.