Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi Komerclikumā”

 

Izdarīt Komerclikumā šādus grozījumus:

Izteikt pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā 2001.gada 1. jūlijā”.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

1.________________________ 4.____________________________

2.________________________ 5.____________________________

3._________________________ 6.____________________________