Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi Komerclikumā”

 

Izdarīt Komerclikumā šādus grozījumus:

Izteikt pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā 2001.gada 1. jūlijā”.

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Komerclikumā”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a)pašreizējā situācija – pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b)likumprojekta koncepcija – kāpēc šis likums ir nepieciešams.

a) Neviena no atbildīgajām amatpersonām nespēj pateikt kādi būs Komerclikuma ieviešanas izdevumi, galvenokārt tie izdevumi , kas saistīti ar uzņēmumu pārreģistrāciju. Pašlaik ir ļoti vienpusēji aprēķinātas valsts izmaksas, savukārt nemaz nav aprēķināts cik tas var izmaksāt Latvijas uzņēmējsabiedrībām.

Patreiz piedāvātā likumprojektā “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums” ir paredzēta ļoti sarežģīta un dārga uzņēmumu pārreģistrācijas procedūra. Ievērojot, ka ar 2001.gada 1.janvāri jāstājas spēkā Komerclikumam nav iespējams tik īsā laikā pārstrādāt šo procedūru.

b) Dos iespēju labāk sagatavot likumprojektu “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums” un veikt tā izskaidrošanu sabiedrībā, galvenokārt Komerclikuma lietotājiem - uzņēmējiem.

Ļaus valsts institūcijām labāk sagatavoties Komerclikuma normu ieviešanai, galvenokārt uzņēmumu pārreģistrācijai.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi.

Likums neatstās tādu ietekmi uz tautsaimniecību kādu varētu atstāt nesagatavota Komerclikumu ieviešana.

Komerclikums tieši neietekmē apkārtējo vidi

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu.

Samazinās budžeta izdevumus 2001.gada budžetā par 457962 Ls.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.
 • Likumprojekts šo jomu neskar.

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

  a) no valsts puses;

  b) no indivīda puses ( kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības).

  Likumprojekts šo jomu neskar.

   

   

   

   

  Saeimas deputāti:

   

  1.________________________ 4.____________________________

  2.________________________ 5.____________________________

  3._________________________ 6.____________________________