Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 20.panta otro daļu.

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 18.pants stājas spēkā 2004.gada 1.septembrī."

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir

vajadzīgs:

 1. pašreizējā situācija – kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepcija – kāpēc likums ir nepieciešams.

Grozījums Profesionālās izglītības likuma 20.pantā izstrādāts, lai atceltu noteikto pedagoga ar zemāko profesionālo kvalifikāciju zemākās darba samaksas par vienu slodzi sasaisti ar minimālo mēnešalgu.

Grozījums pārejas noteikumu 1.punktā tiek izdarīts pamatojoties uz Ministru kabineta sēdes protokola lēmumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.347 “Par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību:
 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu:
 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

Likumprojekta izpildei neparedzēti izdevumi no valsts budžeta nebūs nepieciešami.

 1. Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi spēkā esošajā tiesību normu sistēmā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām attiecīgajā nozarē;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses (vai tiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo).

Jaunas valsts institūcijas likuma izpildei netiek radītas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrs K.Greiškalns

 

 

 

Krusts 7229627