Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai

Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

  1. pants. Ar šo likumu Rīgas rajons Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai tiek noteiktas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Siguldā, Depo ielā 1, atbilstoši Valsts zemes dienesta Rīgas rajona nodaļas mērniecības biroja uzmērītajam zemes robežu plānam 7416m2 platībā un uz šī zemes gabala esošajām ēkām atbilstoši LR VZD Rīgas rajona nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja sastādītajai Nekustamā īpašuma tehniskajai pasei (arhīva lieta Nr 148).

2. pants. Pamatojoties uz šī likuma 1. pantu nekustamais īpašums ir nostiprināms Rīgas rajona zemes grāmatā.

 

Likumprojekta “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”

ANOTĀCIJA

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija.

1. Kādēļ likums

vajadzīgs?

Rīgas rajona BUB ir LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās sabiedriskās organizācijas “LR Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības” (Nr 000801196) struktūrvienība, kurai atbilstoši biedrības statūtu 4. punktam ir juridiskas personas statuss. Ar šo likumu Rīgas rajona BUB tiek noteiktas īpašuma tiesības uz ēkām un zemi, kas līdz 1940. g. 21. jūlijam ir bijušas Rīgas rajona BUB īpašums un piebūvēm, kuras veiktas 1958., 1961., un 1981. gadā uz šī zemes gabala. 1999.gada 22. jūnijā īpašums reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr 1074, bet ar Rīgas apgabaltiesas 2000.gada 17. maija spriedumu nostiprinājuma ieraksts zemesgrāmatā tiek dzēsts.

Saskaņā ar LR likumiem īpašuma tiesības sabiedriskajām organizācijām var tikt noteiktas vienīgi ar īpašu likumu, tāpēc ir sagatavots izskatīšanai Saeimā šis likumprojekts.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Tiks atzītas Rīgas BUB īpašuma tiesības uz zemi un ēkām.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

Palielinās pašvaldības budžeta ienākumi.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos

Neietekmē un grozījumi nav nepieciešami.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Īpašums tiks nostiprināts zemesgrāmatā.