SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 14. februāra sēdē apsprieda 3.lasījumam sagatavoto likumprojektu “ Grozījums likumā “ Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā “ ” (reģ.Nr. 731 ).

Komisija nolēma augstākminēto likumprojektu lūgt iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula 3.lasījumam uz 1 lapas.

 

 

Ar cieņu,

 

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums likumā “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā”

(reģ. nr. 731 )

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Prnr

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbild. kom.

atzin.

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

 

Izdarīt likumā “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) grozījumu un izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt likumā “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) šādu grozījumu:

2.pants. Ārvalstu bruņoto spēku uzturēšanās tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Ministru kabinets organizē ārvalstu bruņoto spēku vienību un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās mācības vai manevrus Latvijas teritorijā, ievērojot šo likumu, likumu "Par

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumu par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokolu" un likumu "Latvijas Nacionālo bruņoto

spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

“2. pants. Ārvalstu bruņoto spēku uzturēšanās tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Ministru kabinets un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija organizē ārvalstu bruņoto spēku vienību un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās mācības vai manevrus Latvijas teritorijā, ievērojot šo likumu, likumu “Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā “Partnerattiecības - mieram”, līgumu par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokolu” un likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.”

     

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Ārvalstu bruņoto spēku uzturēšanās tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Ministru kabinets un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija organizē ārvalstu bruņoto spēku vienību un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās mācības vai manevrus Latvijas teritorijā, ievērojot šo likumu, likumu “Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā “Partnerattiecības - mieram”, līgumu par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokolu” un likumu “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.”