Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) grozījumu un izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Ārvalstu bruņoto spēku uzturēšanās tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Ministru kabinets un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija organizē ārvalstu bruņoto spēku vienību un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās mācības vai manevrus Latvijas teritorijā, ievērojot šo likumu, likumu "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības – mieram", līgumu par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokolu" un likumu "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"."

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs

Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”. Minētajā likumprojektā tiek paredzēts deleģēt Aizsardzības ministrijai tiesības pieņemt lēmumu par Latvijas NBS un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām gadījumā, ja ārvalstu bruņoto spēku militārpersonu skaits nepārsniedz 500 cilvēkus. Ņemot vērā to, ka lēmumu pieņemšanas kārtību par ārvalstu bruņoto spēku vienību uzturēšanos Latvijas teritorijā nosaka arī likums “Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā”, jāizdara attiecīgie grozījumi šajā likumā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību
 3. nodarbinātību
 4. investīciju pieplūdi
 5. uzņēmējdarbību
 6. vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 1. likums šo jomu neskar
 2. likums šo jomu neskar
 3. likums šo jomu neskar
 4. likums šo jomu neskar
 5. likums šo jomu neskar
 6. likums šo jomu neskar

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu

 1. valsts budžeta neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi

Likums neprasa papildus līdzekļus no valsts budžeta

 1. likums šo jomu neskar
 2. likums šo jomu neskar
 3. likums šo jomu neskar

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos

Tiesību aktu sistēma tiek papildināta ar likumu.

Grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5.Vai likums atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstības Eiropas Kopienu tiesībām
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju
 4. atbilstības citām Latvijas starptautiskajām saistībām

 

 1. likums šo jomu neskar
 2. likums šo jomu neskar
 3. likums šo jomu neskar
 4. likums šo jomu neskar

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses

a) likuma izpildi kontrolēs Ministru kabinets un Aizsardzības ministrija savas kompetences jomā

b) likums šo jomu neskar

 

 

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araslanova

7335133