Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”

Otrajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to trešajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Izdarīt likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr; 1996, 6. nr.)

šādu grozījumus:

1. Izslēgt 4. pantu.

   

 

Izdarīt likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr; 1996, 6. nr.)šādu grozījumus:

1. Izslēgt 4. pantu.

2. Izslēgt 7. panta otro daļu .

   

 

2. Izslēgt 7. panta otro daļu .

3.Papildināt 9. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk kā 500 ārvalstu militārpersonu, pieņem Aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.”

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Deputātu: Urbanoviča, AGolubova, B.Rastopirkina, M.Bekasova, P.Maksimova, O.Tolmačeva , J.Plinera

priekšlikums:

Izteikt 9. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā pieņem Ministru Kabinets”.

Ārlietu komisijas priekšlikums:

Papildināt 9. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3.Papildināt 9. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.”

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada _________________.