Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku

piedalīšanās starptautiskajās operācijās"

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.pantu.

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

3. Papildināt 9.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu armiju vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk kā 500 ārvalstu militārpersonu, pieņem Aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju."