Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija

Iesniedz Saeimas Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

 

 

1. pants. 2000. gada 17. oktobrī Lisabonā parakstītais Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________