2000

 

 

2000.gada 31.oktobrī Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas deputāti iesniedz likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Krāslavas latviešu biedrībai”.

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lpp.,

anotācija uz 2 lpp.,

Likumprojekts

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Krāslavas latviešu biedrībai

 

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu Krāslavā, Rīgas ielā 4 (zemesgabals nr.1097 F) bez atlīdzības Krāslavas latviešu biedrības īpašumā.

2.pants. (1) Krāslavas latviešu biedrībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustamo īpašumu.

(2) Ja Krāslavas latviešu biedrība izbeidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais īpašums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododami pēc darbības mērķa līdzīgai organizācijai.

 

 

Anotācija likumprojektam

“Par nekustamā īpašuma nodošanu Krāslavas latviešu biedrībai”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;

b) likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kādēļ šis likums ir nepieciešams

 

a) Vēsturiski piederošas celtnes atgriešana Krāslavas latviešu biedrības īpašumā.

 1. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

 

 

Neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

 1. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus;
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Likumprojekts neietekmēs valsts budžetu.

 1. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu
 2. Jāpaskaidro , kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos.

Likumprojekts harmoniski iekļaujas spēkā esošajā tiesību normu sistēmā.

 • Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām
 • Jāpaskaidro:

  1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir tās būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību);
  2. kādā mērā likumprojekts atbilst EK tiesībām attiecīgajā nozarē, vai tā pieņemšana atrisina tekstuālu atbilstību Kopienas tiesību pieredzes uzkrājumam, kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski;
  3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju un citām starptautiskajām saistībām.

   

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

  Jāpaskaidro:

  1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
  2. vai sagatavoti likumpamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai institūcijai;
  3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts ierobežo indivīdu).

   

   

  1. Lai nodrošinātu likuma izpildi, nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju funkciju paplašināšana.