Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par 1907.gada 18. oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu

 

1. pants. 1907. gada 18. oktobra Konvencija par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu (turpmāk - konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Tieslietu ministrija koordinē konvencijā paredzēto saistību izpildi.

4. pants. Konvencija stājas spēkā tās 95. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ____________