Rīgā, 2002

Rīgā, 2002. gada ’’ 16. ’’maijā

9/4 – 1/8 - 58

Saeimas Prezidijam

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Reliģisko organizāciju likumā” (dok.nr.2406; reģ.nr.723) izskatīšanai 1.lasījumā.

Lūdzam atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Komisija uzskata par lietderīgu iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Reliģisko organizāciju likumā” vienlaicīgi ar likumprojektu “Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu” (dok.nr.2516; reģ. nr.741; atbildīgā – Ārlietu komisija).

Pielikumā: likumprojekts “Grozījums Reliģisko organizāciju likumā”

Ar cieņu,

Antons Seiksts

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Likumprojekts

Grozījums Reliģisko organizāciju likumā

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.) grozījumu un papildināt 5.pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinetam ir tiesības noslēgt ar reliģisko savienību (baznīcu) vienošanos par jautājumiem, kas attiecas uz reliģisko savienību (baznīcu) un skar tās un attiecīgajai konfesijai piederīgo intereses.

(8) Valsts un atsevišķu reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi."